Mã bưu điện Ba Tơ, Quảng Ngãi

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Ba Tơ thuộc tỉnh Quảng Ngãi: Ba Động, Ba Liên, Ba Thành, Ba Vinh, Ba Cung, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Bích, Ba Chùa, Ba Tiêu, Ba Tơ, Ba Ngạc, Ba Lế, Ba Điền, Ba Xa, Ba Vì, Ba Trang, Ba Khâm, Ba Nam, Hòm thư Công cộng Xã Ba Giang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
573220 Điểm BĐVHX Ba Động Thôn Nam Lân, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 863402
573240 Điểm BĐVHX Ba Liên Thôn Đát Chát, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 863838
573250 Điểm BĐVHX Ba Thành Thôn Làng Tăng, Xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 863713
573260 Điểm BĐVHX Ba Vinh Thôn Nước Nẽ 1, Xã Ba Vinh, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 863026
573210 Điểm BĐVHX Ba Cung Thôn Đóc Mốc 2, Xã Ba Cung, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 863712
573290 Điểm BĐVHX Ba Dinh Thôn Nước Lang, Xã Ba Dinh, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 863745
573300 Điểm BĐVHX Ba Tô Thôn Làng Mạ, Xã Ba Tô , Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 890192
573380 Điểm BĐVHX Ba Bích Thôn Con Rã, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 863024
573360 Điểm BĐVHX Ba Chùa Thôn Gò Ghềm, Xã Ba Chùa, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 863025
573350 Điểm BĐVHX Ba Tiêu Thôn Làng Trui, Xã Ba Tiêu, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 890183
573200 Bưu cục cấp 2 Ba Tơ Khu Vực 1, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 863215
573340 Điểm BĐVHX Ba Ngạc Thôn Kà Rên, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 890453
573370 Điểm BĐVHX Ba Lế Thôn Bãi Lế, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 891086
573280 Điểm BĐVHX Ba Điền Thôn Gò Nghênh, Xã Ba Điền, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 869900
573330 Điểm BĐVHX Ba Xa Thôn Nước Nhu, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 890429
573325 Điểm BĐVHX Ba Vì Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 890315
573393 Điểm BĐVHX Ba Trang Thôn Con Riêng, Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 988006
573402 Điểm BĐVHX Ba Khâm Thôn Vãi Ốc, Xã Ba Khâm, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 988007
573312 Điểm BĐVHX Ba Nam Thôn Xà Râu, Xã Ba Nam, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 988007
573444 Hòm thư Công cộng Xã Ba Giang Thôn nước lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ
Điện thoại: 988007
Mã bưu điện Ba Tơ, Quảng Ngãi
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn