Mã bưu điện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Sơn Tây thuộc tỉnh Quảng Ngãi: Sơn Tây, Sơn Tân, Sơn Mùa, Sơn Tinh, Sơn Bua, Sơn Lập, Hòm thư Công cộng Xã Sơn Màu, Hòm thư Công cộng Xã Sơn Long, Hòm thư Công cộng Xã Sơn Liên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
572800 Bưu cục cấp 2 Sơn Tây Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây
Điện thoại: 868241
572810 Điểm BĐVHX Sơn Tân Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây
Điện thoại: 868369
572840 Điểm BĐVHX Sơn Mùa Thôn Huy Em, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây
Điện thoại: 868370
572820 Điểm BĐVHX Sơn Tinh Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây
Điện thoại: 868778
572850 Điểm BĐVHX Sơn Bua Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây
Điện thoại: 868046
572830 Điểm BĐVHX Sơn Lập Thôn Mang Trẩy, Xã Sơn Lập, Huyện Sơn Tây
Điện thoại: 868779
572888 Hòm thư Công cộng Xã Sơn Màu Ấp Tà Vinh, Xã Sơn Mầu, Huyện Sơn Tây
Điện thoại: 868779
572855 Hòm thư Công cộng Xã Sơn Long Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây
Điện thoại: 868779
572858 Hòm thư Công cộng Xã Sơn Liên Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây
Điện thoại: 868779
Mã bưu điện Sơn Tây, Quảng Ngãi
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn