Mã bưu điện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Nghĩa Hành thuộc tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm: Nghĩa Hành, Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Thuận, Hành Đức, Hành Trung, Hành Phước, Hành Thịnh, Hành Thiện, Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Minh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
572900 Bưu cục cấp 2 Nghĩa Hành Tổ Dân Phố Phú Vinh Trung, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành
Điện thoại: 861221
572960 Điểm BĐVHX Hành Dũng Thôn An Hòa, Xã Hành Dũng, Huyện Nghĩa Hành
Điện thoại: 861040
572970 Điểm BĐVHX Hành Nhân Thôn Nghĩa Lâm, Xã Hành Nhân, Huyện Nghĩa Hành
Điện thoại: 965001
572950 Điểm BĐVHX Hành Thuận Thôn Đại An Đông 1, Xã Hành Thuận, Huyện Nghĩa Hành
Điện thoại: 861286
572910 Điểm BĐVHX Hành Đức Thôn Xuân Vinh, Xã Hành Đức, Huyện Nghĩa Hành
Điện thoại: 967001
572920 Điểm BĐVHX Hành Trung Thôn Hiệp Phổ Trung, Xã Hành Trung, Huyện Nghĩa Hành
Điện thoại: 968050
572930 Điểm BĐVHX Hành Phước Thôn Hòa Thọ, Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành
Điện thoại: 966050
572940 Điểm BĐVHX Hành Thịnh Thôn Mỹ Hưng, Xã Hành Thịnh, Huyện Nghĩa Hành
Điện thoại: 939808
572990 Điểm BĐVHX Hành Thiện Thôn Bàn Thới, Xã Hành Thiện, Huyện Nghĩa Hành
Điện thoại: 856448
573000 Điểm BĐVHX Hành Tín Tây Thôn Đồng Miếu, Xã Hành Tín Tây, Huyện Nghĩa Hành
Điện thoại: 856575
573010 Điểm BĐVHX Hành Tín Đông Thôn Nhơn Lộc 2, Xã Hành Tín Đông, Huyện Nghĩa Hành
Điện thoại: 856475
572980 Điểm BĐVHX Hành Minh Thôn Long Bàn Nam, Xã Hành Minh, Huyện Nghĩa Hành
Điện thoại: 964151
Mã bưu điện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn