Mã bưu điện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Sơn Tịnh/Quảng Ngãi với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
571500 Bưu cục cấp 2 Sơn Tịnh Thôn Trường Thọ Tây, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 842148
571660 Điểm BĐVHX Tịnh Bắc Thôn Minh Mỹ, Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 844110
571560 Bưu cục cấp 3 Sơn Mỹ Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 843234
571710 Điểm BĐVHX Tịnh Giang Thôn Cù Và, Xã Tịnh Giang, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 844379
571680 Điểm BĐVHX Tịnh Hiệp Thôn Mỹ Danh, Xã Tịnh Hiệp, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 844380
571690 Điểm BĐVHX Tịnh Trà Thôn Phú Thành, Xã Tịnh Trà, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 844737
571540 Điểm BĐVHX Tịnh Châu Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 841236
571670 Điểm BĐVHX Tịnh Minh Thôn Minh Khánh, Xã Tịnh Minh, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 844736
571630 Điểm BĐVHX Tịnh Sơn Thôn Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 841234
571640 Điểm BĐVHX Tịnh Hà Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 841235
571530 Điểm BĐVHX Tịnh An Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 670766
571600 Điểm BĐVHX Tịnh Phong Thôn Thế Long, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 841589
571620 Điểm BĐVHX Tịnh Thọ Thôn Thọ Nam, Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 841590
571520 Điểm BĐVHX Tịnh Ấn Đông Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 841591
571570 Điểm BĐVHX Tịnh Kỳ Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 843636
571580 Điểm BĐVHX Tịnh Hòa Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 843635
571610 Điểm BĐVHX Tịnh Thiện Thôn Long Thành, Xã Tịnh Thiện, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 841588
571503 Đại lý bưu điện Cây Đa Thôn Trường Thọ Tây, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 671484
571650 Điểm BĐVHX Tịnh Bình Đội 1, Xóm Khánh Thượng, Xã Tịnh Bình, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 690114
571700 Điểm BĐVHX Tịnh Đông Thôn Hương Nhượng Bắc, Xã Tịnh Đông, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 690112
571590 Điểm BĐVHX Tịnh Ấn Tây Thôn Thống Nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 671641
571607 Đại lý bưu điện Khu Công Nghiệp Tịnh Phong Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 673168
571595 Đại lý bưu điện Cộng Hoà Thôn Cộng Hòa 1, Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh
Điện thoại: 673168
Mã bưu điện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn