Mã bưu điện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Trà Bồng thuộc tỉnh Quảng Ngãi: Trà Bồng, Trà Phú, Trà Bình, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Hiệp, Trà Lâm, Trà Thủy, Trà Bùi, Trà Giang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
572200 Bưu cục cấp 2 Trà Bồng Khu Vực 1, Thị Trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng
Điện thoại: 865210
572210 Điểm BĐVHX Trà Phú Thôn Phú An, Xã Trà Phú, Huyện Trà Bồng
Điện thoại: 865628
572220 Điểm BĐVHX Trà Bình Thôn Bình Trung, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng
Điện thoại: 865302
572270 Điểm BĐVHX Trà Sơn Thôn Bắc, Xã Trà Sơn, Huyện Trà Bồng
Điện thoại: 865635
572290 Điểm BĐVHX Trà Tân Thôn Trường Giang, Xã Trà Tân, Huyện Trà Bồng
Điện thoại: 696123
572250 Điểm BĐVHX Trà Hiệp Thôn Của, Xã Trà Hiệp, Huyện Trà Bồng
Điện thoại: 865944
572260 Điểm BĐVHX Trà Lâm Thôn Trà Xanh, Xã Trà Lâm, Huyện Trà Bồng
Điện thoại: 865956
572240 Điểm BĐVHX Trà Thủy Thôn 2, Xã Trà Thủy, Huyện Trà Bồng
Điện thoại: 865943
572280 Điểm BĐVHX Trà Bùi Thôn Niên, Xã Trà Bùi, Huyện Trà Bồng
Điện thoại: 696005
572231 Điểm BĐVHX Trà Giang Thôn 3, Xã Trà Giang, Huyện Trà Bồng
Điện thoại: 871068
Mã bưu điện Trà Bồng, Quảng Ngãi
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn