Mã bưu điện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 14 địa chỉ Bưu điện ở Sơn Hà, Quảng Ngãi: Bưu cục cấp 2 Sơn Hà, Điểm BĐVHX Sơn Linh, Điểm BĐVHX Sơn Giang, Điểm BĐVHX Sơn Hạ, Điểm BĐVHX Sơn Thành, Điểm BĐVHX Sơn Thượng, Điểm BĐVHX Sơn Bao, Điểm BĐVHX Sơn Kỳ, Điểm BĐVHX Sơn Thủy, Điểm BĐVHX Sơn Cao, Điểm BĐVHX Sơn Hải, Điểm BĐVHX Sơn Ba, Điểm BĐVHX Sơn Trung, Điểm BĐVHX Sơn Nham

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
572600 Bưu cục cấp 2 Sơn Hà Thôn Hàng Gòn, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 864211
572630 Điểm BĐVHX Sơn Linh Thôn Gò Gia, Xã Sơn Linh, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 880181
572620 Điểm BĐVHX Sơn Giang Thôn Đồng Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 880064
572660 Điểm BĐVHX Sơn Hạ Thôn Hà Bắc, Xã Sơn Hạ, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 880030
572670 Điểm BĐVHX Sơn Thành Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 880216
572690 Điểm BĐVHX Sơn Thượng Thôn Gò Răng, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 864549
572680 Điểm BĐVHX Sơn Bao Thôn Ta Lương, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 864716
572730 Điểm BĐVHX Sơn Kỳ Thôn Làng Rốt, Xã Sơn Kỳ, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 864910
572720 Điểm BĐVHX Sơn Thủy Thôn Làng Rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 882101
572640 Điểm BĐVHX Sơn Cao Thôn Làng Trăng, Xã Sơn Cao, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 880333
572710 Điểm BĐVHX Sơn Hải Thôn Tà Mác, Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 882116
572740 Điểm BĐVHX Sơn Ba Thôn Làng Da, Xã Sơn Ba, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 882170
572700 Điểm BĐVHX Sơn Trung Thôn Làng Nà, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 882120
572655 Điểm BĐVHX Sơn Nham Thôn Cận Sơn, Xã Sơn Nham, Huyện Sơn Hà
Điện thoại: 882120
Mã bưu điện Sơn Hà, Quảng Ngãi
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn