Mã bưu điện Tây Trà, Quảng Ngãi

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Tây Trà thuộc tỉnh Quảng Ngãi: Tây Trà, Trà Lãnh, Trà Quân, Trà Thanh, Trà Khê, Trà Nham, Trà Trung, Trà Xinh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
572400 Bưu cục cấp 2 Tây Trà Thôn Trà Niêu, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà
Điện thoại: 870001
572410 Điểm BĐVHX Trà Lãnh Thôn Trà Lĩnh, Xã Trà Lãnh, Huyện Tây Trà
Điện thoại: 870098
572450 Điểm BĐVHX Trà Quân Thôn Trà Bao, Xã Trà Quân, Huyện Tây Trà
Điện thoại: 870063
572440 Điểm BĐVHX Trà Thanh Thôn ̀ Vuông, Xã Trà Thanh, Huyện Tây Trà
Điện thoại: 870063
572461 Điểm BĐVHX Trà Khê Thôn Hà, Xã Trà Khê, Huyện Tây Trà
Điện thoại: 870063
572431 Điểm BĐVHX Trà Nham Thôn Trà Cường, Xã Trà Nham, Huyện Tây Trà
Điện thoại: 870063
572421 Điểm BĐVHX Trà Trung Thôn Đam, Xã Trà Trung, Huyện Tây Trà
Điện thoại: 870063
572483 Điểm BĐVHX Trà Xinh Thôn Trà Kem, Xã Trà Xinh, Huyện Tây Trà
Điện thoại: 870063
Mã bưu điện Tây Trà, Quảng Ngãi
1 (20%) 1 vote
Bình luận của bạn