Mã bưu điện Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Thành Phố Quảng Ngãi thuộc tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm: GD Cấp 1 Quảng Ngãi, Lê Trung Đình, Quang Trung, Đại lý bưu điện Thành Cổ, Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng, Đại lý bưu điện Ngã Năm Mới, Quảng Ngãi, Đại lý bưu điện Trần Quốc Tuấn, Hai Bà Trưng, Cổ Luỹ, Nghĩa Phú, Nghĩa Hà, Nghĩa An, Đinh Tiên Hoàng, Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ngãi

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
570000 Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Quảng Ngãi Sô´80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 3823303
571250 Bưu cục cấp 3 Lê Trung Đình Sô´230, Đường Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 819104
571020 Bưu cục cấp 3 Quang Trung Sô´70, Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 815593
571253 Đại lý bưu điện Thành Cổ Đường Thành Cổ Núi Bút, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 818762
571010 Điểm BĐVHX Nghĩa Dũng Thôn 2, Xã Nghĩa Dũng, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 829732
571000 Điểm BĐVHX Nghĩa Dõng Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 829731
571197 Đại lý bưu điện Ngã Năm Mới Sô´01, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 812516
570900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Quảng Ngãi Sô´80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 812516
574435 Đại lý bưu điện Trần Quốc Tuấn Đường Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 812516
574350 Bưu cục cấp 3 Hai Bà Trưng Đường Hai Bà Trưng, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 812516
574530 Bưu cục cấp 3 Cổ Luỹ Thôn Làng Cá, Xã Nghĩa Phú, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 812516
574540 Điểm BĐVHX Nghĩa Phú Thôn Thanh An, Xã Nghĩa Phú, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 812516
574510 Điểm BĐVHX Nghĩa Hà Thôn Bình Đông, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 812516
574490 Điểm BĐVHX Nghĩa An Thôn Phổ An, Xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 812516
574480 Bưu cục cấp 3 Đinh Tiên Hoàng Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 812516
571350 Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ngãi Hẻm 68, Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 3822932
Mã bưu điện Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn