Mã bưu điện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm: Phổ An, Phổ Vinh, Phổ Phong, Phổ Quang, Phổ Nhơn, Phổ Cường, Phổ Châu, Phổ Khánh, Phổ Hòa, Phổ Ninh, Phổ Thuận, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Phổ Văn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
573570 Điểm BĐVHX Phổ An Thôn An Thạch, Xã Phổ An, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 972466
573710 Điểm BĐVHX Phổ Vinh Thôn Trung Lý, Xã Phổ Vinh, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 858333
573550 Điểm BĐVHX Phổ Phong Thôn Vạn Lý, Xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 855155
573580 Điểm BĐVHX Phổ Quang Thôn Phần Thất, Xã Phổ Quang, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 972444
573590 Điểm BĐVHX Phổ Nhơn Thôn An Lợi, Xã Phổ Nhơn, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 858500
573620 Điểm BĐVHX Phổ Cường Thôn Thủy Thạch, Xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 970255
573680 Điểm BĐVHX Phổ Châu Thôn Châu Me, Xã Phổ Châu, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 860111
573640 Điểm BĐVHX Phổ Khánh Thôn Diên Trường, Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 970555
573610 Điểm BĐVHX Phổ Hòa Thôn Hòa Thạnh, Xã Phổ Hoà, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 973114
573510 Điểm BĐVHX Phổ Ninh Thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 973113
573530 Điểm BĐVHX Phổ Thuận Thôn Vùng 5, Xã Phổ Thuận, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 983455
573500 Bưu cục cấp 2 Đức Phổ Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 859200
573660 Bưu cục cấp 3 Sa Huỳnh Thôn Thạch Bi 1, Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 860315
573520 Điểm BĐVHX Phổ Văn Thôn Đông Quang, Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ
Điện thoại: 860315
Mã bưu điện Đức Phổ, Quảng Ngãi
3 (60%) 4 votes
Bình luận của bạn