Mã bưu điện Lý Sơn, Quảng Ngãi

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi: Lý Sơn, An Vĩnh, An Hải, An Bình

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
571400 Bưu cục cấp 2 Lý Sơn Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn
Điện thoại: 867152
571410 Điểm BĐVHX An Vĩnh Thôn Tây An Vĩnh, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn
Điện thoại: 867154
571401 Điểm BĐVHX An Hải Thôn Đông An Hải, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn
Điện thoại: 867153
571421 Điểm BĐVHX An Bình Thôn Bắc, Xã An Bình, Huyện Lý Sơn
Điện thoại: 862853
Mã bưu điện Lý Sơn, Quảng Ngãi
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn