Mã bưu điện Ba Tri, Bến Tre

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Ba Tri thuộc tỉnh Bến Tre, bao gồm: Ba Tri, Bảo Thuận, Phước Tuy, Mỹ Chánh, An Ngãi Trung, Tân Thủy, An Thủy, Vĩnh Hòa, Phú Lễ, Phú Ngãi, Bảo Thạnh, Tân Xuân, Tân Mỹ, Mỹ Nhơn, Mỹ Thạnh, An Phú Trung, An Bình Tây, An Hiệp, An Ngãi Tây, Tân Hưng, An Đức, Vĩnh An, An Hòa Tây, Mỹ Hòa

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
933300 Bưu cục cấp 2 Ba Tri Khu phố 1, Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-850002
933330 Bưu cục cấp 3 Bảo Thuận Ấp 2, Xã Bảo Thuận, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-881499
933380 Bưu cục cấp 3 Phước Tuy Ấp Phước Thới, Xã Phước Tuy, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-858899
933430 Bưu cục cấp 3 Mỹ Chánh Ấp Cầu Vỹ, Xã Mỹ Chánh, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-858499
933460 Bưu cục cấp 3 An Ngãi Trung Ấp 1, Xã An Ngãi Trung, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-857499
933550 Bưu cục cấp 3 Tân Thủy Ấp Tân Định, Xã Tân Thuỷ, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-780099
933570 Bưu cục cấp 3 An Thủy Ấp An Bình, Xã An Thuỷ, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-856799
933320 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-859450
933340 Điểm BĐVHX Phú Lễ Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 075-3859000
933350 Điểm BĐVHX Phú Ngãi Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Ngãi, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 859001
933360 Điểm BĐVHX Bảo Thạnh Ấp 4, Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-881400
933390 Điểm BĐVHX Tân Xuân Ấp Tân Thanh 2, Xã Tân Xuân, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-858600
933404 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Ấp Tân Phú, Xã Tân Mỹ, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 783803
933410 Điểm BĐVHX Mỹ Nhơn Ấp 1, Xã Mỹ Nhơn, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 858380
933420 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Ấp 1, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 858080
933470 Điểm BĐVHX An Phú Trung Ấp An Nhơn, Xã An Phú Trung, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-857440
933450 Điểm BĐVHX An Bình Tây Ấp An Hòa, Xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-899699
933480 Điểm BĐVHX An Hiệp Ấp An Bình, Xã An Hiệp, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-859452
933500 Điểm BĐVHX An Ngãi Tây Ấp Chợ 1, Xã An Ngãi Tây, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 857099
933510 Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Kinh Mới, Xã Tân Hưng, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 857370
933520 Điểm BĐVHX An Đức Ấp Giồng Cục, Xã An Đức, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 859453
933540 Điểm BĐVHX Vĩnh An Ấp Vĩnh Đức Trung, Xã Vĩnh An, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 859750
933560 Điểm BĐVHX An Hòa Tây Ấp An Quí, Xã An Hoà Tây, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-859451
933440 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Ấp Xóm Mới, Xã Mỹ Hoà, Huyện Ba Tri
Điện thoại: 0753-858330
Mã bưu điện Ba Tri, Bến Tre
4.8 (96.05%) 81 votes
Bình luận của bạn