Mã bưu điện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Mỏ Cày Nam/Bến Tre với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
932000 Bưu cục cấp 2 Mỏ Cày Nam Đường Quốc Lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 3843398-3662797
932330 Bưu cục cấp 3 An Định Ấp Phú Đông 1, Xã An Định, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 0753-847600
932310 Bưu cục cấp 3 Chợ Thơm Ấp An Lộc Thị, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 0753-848600
932370 Bưu cục cấp 3 An Thới Ấp An Thiện, Xã An Thới, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 0753-847313
932430 Bưu cục cấp 3 Cẩm Sơn Ấp Thanh Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 0753-893093
932450 Bưu cục cấp 3 Hương Mỹ Ấp Thị, Xã Hương Mỹ, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 0753-849700
932020 Điểm BĐVHX Định Thủy Ấp Định Nhơn, Xã Định Thuỷ, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 843245
932040 Điểm BĐVHX Phước Hiệp Ấp An Thới, Xã Phước Hiệp, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 0753-843246
932280 Điểm BĐVHX Bình Khánh Đông Ấp Phú Tây Thượng, Xã Bình Khánh Đông, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 847075
932300 Điểm BĐVHX Bình Khánh Tây Ấp An Hòa, Xã Bình Khánh Tây, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 0753-847374
932357 Điểm BĐVHX Tân Trung Ấp Tân Thành 10, Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 0753-684556
932400 Điểm BĐVHX Minh Đức Ấp Tân Quới Tây B, Xã Minh Đức, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 0753-849360
932080 Điểm BĐVHX Đa Phước Hội Ấp An Vỉnh 1, Xã Đa Phước Hội, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 843025
932503 Điểm BĐVHX Thành Thới B Ấp Tân Bình, Xã Thành Thới B, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 678701
932380 Điểm BĐVHX Thành Thới A Ấp An Trạch Đông, Xã Thành Thới A, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 0753-847400
932420 Điểm BĐVHX Ngãi Đăng Ấp Bình Sơn, Xã Ngãi Đăng, Huyện Mỏ Cày Nam
Điện thoại: 0753-893055
Mã bưu điện Mỏ Cày Nam, Bến Tre
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn