Mã bưu điện Giồng Trôm, Bến Tre

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Giồng Trôm trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Giồng Trôm.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
932600 Bưu cục cấp 2 Giồng Trôm Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 0753-861055
932660 Bưu cục cấp 3 Lương Quới Ấp 1, Xã Lương Qưới, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 0753-882999
932700 Bưu cục cấp 3 Mỹ Lồng Ấp Chợ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 0753-862999
932780 Bưu cục cấp 3 Phước Long Ấp 8, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 0753-885599
932820 Bưu cục cấp 3 Tân Hào Ấp 1, Xã Tân Hào, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 0753-863999
932890 Bưu cục cấp 3 Hưng Nhượng Ấp 2, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 0753-864499
932810 Điểm BĐVHX Bình Thành Ấp 3, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 861690
932610 Điểm BĐVHX Châu Bình Ấp Bình Thạnh, Xã Châu Bình, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 0753-887099
932630 Điểm BĐVHX Châu Hòa Ấp Phú Hòa, Xã Châu Hoà, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 882208
932670 Điểm BĐVHX Phong Mỹ Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 862448
932680 Điểm BĐVHX Phong Nẫm Ấp 3, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 862447
932650 Điểm BĐVHX Bình Hòa Ấp Kinh Ngoài, Xã Bình Hoà, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 861680
932690 Điểm BĐVHX Lương Hòa Ấp Phong Điền, Xã Lương Hoà, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 862446
932911 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Ấp 5, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 644102
932710 Điểm BĐVHX Lương Phú Ấp 2, Xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 0753-863264
932730 Điểm BĐVHX Thuận Điền Ấp 4, Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 863376
932750 Điểm BĐVHX Sơn Phú Ấp 4, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 863375
932770 Điểm BĐVHX Long Mỹ Ấp Linh Phụng, Xã Long Mỹ, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 863665
932800 Điểm BĐVHX Hưng Phong Ấp 2, Xã Hưng Phong, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 0753-885001
932840 Điểm BĐVHX Tân Thanh Ấp Bình Thuận, Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 0753-892077
932880 Điểm BĐVHX Thạnh Phú Đông Ấp 1a, Xã Thạnh Phú Đông, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 0753-864997
932900 Điểm BĐVHX Hưng Lễ Ấp Cái Da, Xã Hưng Lễ, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 0753-864720
932860 Điểm BĐVHX Tân Lợi Thạnh Ấp 6, Xã Tân Lợi Thạnh, Huyện Giồng Trôm
Điện thoại: 658130
Mã bưu điện Giồng Trôm, Bến Tre
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn