Mã bưu điện Châu Thành, Bến Tre

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre: Châu Thành, An Hóa, Giao Long, KCN Giao Long, Tân Thạch, Tân Phú, Tiên Thủy, An Hiệp, TT Châu Thành, Phú An Hòa, An Phước, Phước Thạnh, Hữu Định, Giao Long, Giao Hòa, Quới Sơn, An Khánh, Phú Túc, Phú Đức, Thành Triệu, Tam Phước, Tường Đa, Quới Thành, Tiên Long, Sơn Hòa

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
931300 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Khu phố 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 3860801-3611518
931510 Bưu cục cấp 3 An Hóa Ấp 1, Xã An Hoá, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0753-865500
931330 Bưu cục cấp 3 Giao Long Ấp Long Thạnh, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 636491
931370 Bưu cục cấp 3 KCN Giao Long Ấp 7, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0753-612686
931380 Bưu cục cấp 3 Tân Thạch Ấp Tân An Thượng, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 860266
931550 Bưu cục cấp 3 Tân Phú Ấp Tân Đông, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0753-867700
931590 Bưu cục cấp 3 Tiên Thủy Ấp Chánh, Xã Tiên Thuỷ, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0753-868800
931570 Bưu cục cấp 3 An Hiệp Ấp Thuận Điền, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0753-866800
931618 Bưu cục cấp 3 TT Châu Thành Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 612512
931301 Điểm BĐVHX Phú An Hòa Ấp Phước Hòa, Xã Phú An Hoà, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 894310
931310 Điểm BĐVHX An Phước Ấp Phước Hậu, Xã An Phước, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 869303
931500 Điểm BĐVHX Phước Thạnh Ấp 1, Xã Phước Thạnh, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 869301
931520 Điểm BĐVHX Hữu Định Ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0753-869952
931320 Điểm BĐVHX Giao Long Ấp Long Thạnh, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 636377
931350 Điểm BĐVHX Giao Hòa Ấp Hòa Thạnh, Xã Giao Hoà, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0753-865360
931360 Điểm BĐVHX Quới Sơn Ấp 8, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0753-869302
931400 Điểm BĐVHX An Khánh Ấp Phước Thạnh, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 869951
931420 Điểm BĐVHX Phú Túc Ấp Phú Hòa, Xã Phú Túc, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0753-618200
931440 Điểm BĐVHX Phú Đức Ấp Phú Định, Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 868500
931480 Điểm BĐVHX Thành Triệu Ấp Chợ, Xã Thành Triệu, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 866351
931460 Điểm BĐVHX Tam Phước Ấp Phước Hậu, Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0753-869300
931470 Điểm BĐVHX Tường Đa Ấp Định Thọ, Xã Tường Đa, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 866487
931490 Điểm BĐVHX Quới Thành Ấp Phú Phong, Xã Qưới Thành, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 868420
931540 Điểm BĐVHX Tiên Long Ấp Tiên Chánh, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 868050
931580 Điểm BĐVHX Sơn Hòa Ấp Hòa Chánh, Xã Sơn Hoà, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0753-866350
Mã bưu điện Châu Thành, Bến Tre
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn