Mã bưu điện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre, bao gồm: Mỏ Cày Bắc, Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân, Tân Bình, Trường Thịnh, Tân Thanh Tây, Tân Phú Tây, Thanh Tân, Thành An, Khánh Thạnh Tân, Đại lý bưu điện Tân Bình 2, Đại lý bưu điện Tân Bình 1, Hòa Lộc, Phú Mỹ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
932230 Bưu cục cấp 2 Mỏ Cày Bắc Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 0753-845555
932060 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Bình Ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 0753-840700
932240 Bưu cục cấp 3 Nhuận Phú Tân Ấp Tân Nhuận, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 0753-846446
932100 Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 0753-844100
932180 Điểm BĐVHX Trường Thịnh Ấp Chợ Mới, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 3668153
932220 Điểm BĐVHX Tân Thanh Tây Ấp Thanh Tây, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 845000
932160 Điểm BĐVHX Tân Phú Tây Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 840499
932200 Điểm BĐVHX Thanh Tân Ấp Tân Thông 2, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 840099
932140 Điểm BĐVHX Thành An Ấp Đông Trị, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 0753-840599
932260 Điểm BĐVHX Khánh Thạnh Tân Ấp Tích Phúc, Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 0753-848400
932108 Đại lý bưu điện Tân Bình 2 Ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 844400
932109 Đại lý bưu điện Tân Bình 1 Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 844184
932134 Điểm BĐVHX Hòa Lộc Ấp Hòa Hưng, Xã Hoà Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 660924
934090 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Ấp Kinh Gãy, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại: 660924
Mã bưu điện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn