Mã bưu điện Bắc Kạn, Bắc Kạn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn: GD Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Minh Khai, Nà Mày, Nông Thượng, Xuất Hóa, Dương Quang, Bắc Kạn, Huyền Tụng, Bưu cục văn phòng VP BĐTP BẮC KAN, Bưu cục văn phòng VP BĐT Bắc Kan, KHL Bắc Kạn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
260000 Bưu cục cấp 1 GD Bắc Kạn Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn
Điện thoại: 02813870101
261140 Bưu cục cấp 3 Phùng Chí Kiên Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn
Điện thoại: 02813875741
261030 Bưu cục cấp 3 Minh Khai Tổ 3, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phô Bắc Kạn
Điện thoại: 02813871026
261110 Bưu cục cấp 3 Nà Mày Tổ 18, Phường Sông Cầu, Thành phô Bắc Kạn
Điện thoại: 02813875531
261160 Điểm BĐVHX Nông Thượng Thôn Nà Bản, Xã Nông Thượng, Thành phô Bắc Kạn
Điện thoại: 02813871993
261201 Điểm BĐVHX Xuất Hóa Thôn Bản Đồn 1, Phường Xuất Hoá, Thành phô Bắc Kạn
Điện thoại: 02813861499
261100 Điểm BĐVHX Dương Quang Thôn Nà Ỏi, Xã Dương Quang, Thành phô Bắc Kạn
Điện thoại: 02813879977
260900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Bắc Kạn Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn
Điện thoại: 02813875741
261080 Điểm BĐVHX Huyền Tụng Thôn Bản Cạu, Phường Huyền Tụng, Thành phô Bắc Kạn
Điện thoại: 02813871550
261020 Bưu cục văn phòng VP BĐTP BẮC KAN Tổ 6, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn
Điện thoại: 02813871550
261180 Bưu cục văn phòng VP BĐT Bắc Kan Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn
Điện thoại: 02813871550
261025 Bưu cục cấp 3 KHL Bắc Kạn Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn
Điện thoại: 02093875741
Mã bưu điện Bắc Kạn, Bắc Kạn
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn