Bắc Kạn

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, tiết kiệm bưu điện, bảo hiểm bưu điện, thiết kế website, thiết bị tin học, cho thuê hội trường, …
Mã bưu điện Bắc Cạn bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi tỉnh Bắc Cạn.