Mã bưu điện Ngân Sơn, Bắc Kạn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 12 địa chỉ Bưu điện ở Ngân Sơn, Bắc Kạn: Bưu cục cấp 2 Ngân Sơn, Bưu cục cấp 3 Nà Phặc, Bưu cục cấp 3 Bằng Khẩu, Điểm BĐVHX Lãng Ngâm, Điểm BĐVHX Cốc Đán, Điểm BĐVHX Thượng Ân, Điểm BĐVHX Đức Vân, Điểm BĐVHX Thượng Quan, Điểm BĐVHX Thuần Mang, Điểm BĐVHX Hương Nê, Điểm BĐVHX Trung Hòa, Bưu cục văn phòng VP BĐH Ngân Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
262300 Bưu cục cấp 2 Ngân Sơn Tiểu Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 02813874101
262450 Bưu cục cấp 3 Nà Phặc Tiểu Khu 2, Thị Trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 02813877225
262340 Bưu cục cấp 3 Bằng Khẩu Thôn Khu Chợ 1, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 02813874161
262560 Điểm BĐVHX Lãng Ngâm Thôn Nà Lạn, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 3877151
262390 Điểm BĐVHX Cốc Đán Thôn Hoàng Phài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 3874241
262360 Điểm BĐVHX Thượng Ân Thôn Nà Hin, Xã Thương Ân, Huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 3874057
262320 Điểm BĐVHX Đức Vân Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 3874132
262490 Điểm BĐVHX Thượng Quan Thôn Cò Luồng, Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 3877228
262530 Điểm BĐVHX Thuần Mang Thôn Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 3874235
262580 Điểm BĐVHX Hương Nê Thôn Bản Quản 2, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 3877315
262430 Điểm BĐVHX Trung Hòa Thôn Nà Đi, Xã Trung Hoà, Huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 3877214
262420 Bưu cục văn phòng VP BĐH Ngân Sơn Tiểu Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn
Điện thoại: 3877214
Mã bưu điện Ngân Sơn, Bắc Kạn
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn