Mã bưu điện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Chợ Đồn thuộc tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: Chợ Đồn, Bản Thi, Lương Bằng, Bằng Lãng, Nghĩa Tá, Bình Trung, Yên Thượng, Yên Thịnh, Ngọc Phái, Đồng Lạc, Nam Cường, Đại Sảo, Bằng Phúc, Xuân Lạc, Yên Nhuận, Tân Lập, Phong Huân, Đông Viên, Quảng Bạch, Rã Bản, Yên Mỹ, Phương Viên, Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Đồn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
263200 Bưu cục cấp 2 Chợ Đồn Tổ 2a, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 02813882388
263460 Điểm BĐVHX Bản Thi Thôn Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3843101
263540 Điểm BĐVHX Lương Bằng Thôn Tham Thẩu, Xã Lương Bằng, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3882428
263520 Điểm BĐVHX Bằng Lãng Thôn Tổng Mụ, Xã Bằng Lãng, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3882437
263600 Điểm BĐVHX Nghĩa Tá Thôn Nà Tông, Xã Nghĩa Tá, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3844978
263640 Điểm BĐVHX Bình Trung Thôn Đon Liên, Xã Bình Trung, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3882354
263440 Điểm BĐVHX Yên Thượng Thôn Che Ngù, Xã Yên Thượng, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3882551
263480 Điểm BĐVHX Yên Thịnh Thôn Nà Piát, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3843129
263330 Điểm BĐVHX Ngọc Phái Thôn Phiêng Liềng 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3882430
263380 Điểm BĐVHX Đồng Lạc Thôn Nà Pha, Xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3844979
263400 Điểm BĐVHX Nam Cường Thôn Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3894040
263500 Điểm BĐVHX Đại Sảo Thôn Phiêng Cà, Xã Đại Sảo, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3840587
263310 Điểm BĐVHX Bằng Phúc Thôn Nà Pài, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3504440
263420 Điểm BĐVHX Xuân Lạc Thôn Bản Ó, Xã Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3894120
263620 Điểm BĐVHX Yên Nhuận Thôn Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3844408
263360 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Phai Điểng, Xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3844981
263570 Điểm BĐVHX Phong Huân Thôn Pác Cộp, Xã Phong Huân, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3882381
263240 Điểm BĐVHX Đông Viên Thôn Làng Sen, Xã Đông Viên, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3840120
263357 Điểm BĐVHX Quảng Bạch Thôn Bản Duồn, Xã Quảng Bạch, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3844956
263270 Điểm BĐVHX Rã Bản Thôn Nà Tải, Xã Rã Bản, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3840686
263588 Điểm BĐVHX Yên Mỹ Thôn Bản Lự, Xã Yên Mỹ, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3841262
263298 Điểm BĐVHX Phương Viên Thôn Bản Lanh, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3504005
263340 Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Đồn Tổ 1, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn
Điện thoại: 3504005
Mã bưu điện Chợ Đồn, Bắc Kạn
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn