Mã bưu điện Bạch Thông, Bắc Kạn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Bạch Thông/Bắc Kạn với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
261900 Bưu cục cấp 2 Bạch Thông Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 02813850076
262100 Điểm BĐVHX Cẩm Giàng Thôn Nà Tu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3850357
262010 Điểm BĐVHX Sỹ Bình Thôn Nà Lẹng, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3850154
262030 Điểm BĐVHX Vũ Muộn Thôn Tân Lập, Xã Vũ Muộn, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3850822
261930 Điểm BĐVHX Vi Hương Thôn Nà Pái, Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3850132
261950 Điểm BĐVHX Tú Trĩ Thôn Pò Đeng, Xã Tú Trĩ, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3850281
261970 Điểm BĐVHX Lục Bình Thôn Bắc Lanh Chang, Xã Lục Bình, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3850131
262070 Điểm BĐVHX Quân Bình Thôn Nà Lẹng, Xã Quân Bình, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3850258
261910 Điểm BĐVHX Phương Linh Thôn Chi Quảng A, Xã Phương Linh, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3850111
261990 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Còi Mò, Xã Tân Tiến, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3850014
262120 Điểm BĐVHX Nguyên Phúc Thôn Quăn, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3850355
262150 Điểm BĐVHX Mỹ Thanh Thôn Bản Luông 2, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3872093
262170 Điểm BĐVHX Quang Thuận Thôn Nà Kha, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3872133
262050 Điểm BĐVHX Đôn Phong Thôn Nà Đán, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3873942
262190 Điểm BĐVHX Dương Phong Thôn Tổng Ngay, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3870991
262147 Điểm BĐVHX Cao Sơn Thôn Khau Cà, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3874425
262089 Điểm BĐVHX Hà Vị Thôn Nà Phả, Xã Hà Vị, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3851092
261980 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bạch Thông Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông
Điện thoại: 3851092
Mã bưu điện Bạch Thông, Bắc Kạn
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn