Mã bưu điện Chợ Mới, Bắc Kạn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Chợ Mới trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Chợ Mới.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
263800 Bưu cục cấp 2 Chợ Mới Tổ 7, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 02813862999
263950 Bưu cục cấp 3 Sáu Hai Thôn 62, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 02813865048
263980 Bưu cục cấp 3 Cao Kỳ Thôn Nà Cà 1, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 02813862002
263930 Điểm BĐVHX Thanh Bình Xóm Cốc Po, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3864148
264020 Điểm BĐVHX Nông Thịnh Thôn Bản Còn, Xã Nông Thịnh, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3864149
264070 Điểm BĐVHX Hòa Mục Xóm Bản Chang, Xã Hoà Mục, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3862041
264040 Điểm BĐVHX Thanh Mai Thôn Trung Tâm, Xã Thanh Mai, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3862074
264090 Điểm BĐVHX Thanh Vận Thôn Phiêng Khảo, Xã Thanh Vận, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3862069
264110 Điểm BĐVHX Mai Lạp Thôn Khau Ràng, Xã Mai Lạp, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3862095
264130 Điểm BĐVHX Quảng Chu Thôn Đèo Vai 1, Xã Quảng Chu, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3864204
263840 Điểm BĐVHX Như Cố Xóm Nà Roòng, Xã Như Cố, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3864160
263880 Điểm BĐVHX Yên Hân Xóm Chợ Tinh 1, Xã Yên Hân, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3864900
263900 Điểm BĐVHX Yên Cư Xóm Nà Riền, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3864901
263860 Điểm BĐVHX Bình Văn Xóm Bản Mới, Xã Bình Văn, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3864179
264000 Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn Khuổi Đeng 2, Xã Tân Sơn, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3861681
263830 Điểm BĐVHX Yên Đĩnh Xóm Bản Tèng, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3864803
263808 Bưu cục cấp 3 Chợ Mới 2 Xóm Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3864803
263890 Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Mới Tổ 1, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới
Điện thoại: 3864803
Mã bưu điện Chợ Mới, Bắc Kạn
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn