Mã bưu điện Bảo Yên, Lào Cai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Bảo Yên thuộc tỉnh Lào Cai, bao gồm: Bảo Yên, Bảo Hà, Long Khánh, Điện Quan, Yên Sơn, Tân Dương, Vĩnh Yên, Lương Sơn, Thượng Hà, Việt Tiến, Minh Tân, Xuân Hòa, Xuân Thượng, Long Phúc, Tân Tiến, Kim Sơn, Cam Cọn, Nghĩa Đô, Hòm thư Công cộng Xã Thượng Hà, Bưu cục văn phòng VP BĐH Bảo Yên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
335300 Bưu cục cấp 2 Bảo Yên Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3876181
335730 Điểm BĐVHX Bảo Hà Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3879244
335360 Điểm BĐVHX Long Khánh Thôn Trĩ Trong, Xã Long Khánh, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3878134
335590 Điểm BĐVHX Điện Quan Thôn Bản 3, Xã Điện Quan, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506092
335660 Điểm BĐVHX Yên Sơn Thôn Bản Bát, Xã Yên Sơn, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3511595
335570 Điểm BĐVHX Tân Dương Thôn Bản Mủng, Xã Tân Dương, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3519238
335460 Điểm BĐVHX Vĩnh Yên Thôn Pác Mạc, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3519089
335710 Điểm BĐVHX Lương Sơn Thôn Bản Phịa 1, Xã Lương Sơn, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506249
335610 Điểm BĐVHX Thượng Hà Thôn Mai Đào 1, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506120
335400 Điểm BĐVHX Việt Tiến Thôn Gia Thượng, Xã Việt Tiến, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506064
335640 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Minh Hải, Xã Minh Tân, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506321
335490 Điểm BĐVHX Xuân Hòa Thôn Bản Vắc, Xã Xuân Hoà, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506391
335540 Điểm BĐVHX Xuân Thượng Thôn Làng Vành 4, Xã Xuân Thượng, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 0203506429
335380 Điểm BĐVHX Long Phúc Thôn Nà Phát, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506390
335420 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Thác Xa 1, Xã Tân Tiến, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3724983
335760 Điểm BĐVHX Kim Sơn Thôn Tân Văn 1, Xã Kim Sơn, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506047
335680 Điểm BĐVHX Cam Cọn Thôn Tân Tiến, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506063
335457 Điểm BĐVHX Nghĩa Đô Thôn Nà Đình, Xã Nghĩa Đô, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3900801
335629 Hòm thư Công cộng Xã Thượng Hà Thôn Mai Đào 1, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3900801
335350 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bảo Yên Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3876223
Mã bưu điện Bảo Yên, Lào Cai
1 (20%) 1 vote
Bình luận của bạn