Mã bưu điện Mường Khương, Lào Cai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Mường Khương thuộc tỉnh Lào Cai: Mường Khương, Bản Lầu (ĐBĐ-VHX), Thanh Bình, Pha Long, Bản Sen, Lùng Vai, Lùng Khấu Nhin, Cao Sơn, Tả Ngải Chồ, Nấm Lư, Nậm Chảy, Tung Chung Phố, Tả Gia Khâu, La Pán Tẩn, Hòm thư Công cộng UBND Xã Dìn Chin, Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Thàng, Hòm thư Công cộng Xã Tả Gia Khâu, Bưu cục văn phòng VP BĐH Mường Khương

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
331900 Bưu cục cấp 2 Mường Khương Sô´282, Thôn Phố Cũ, Thị trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3881239
332260 Bưu cục cấp 3 Bản Lầu (ĐBĐ-VHX) Thôn Trung Tâm Bản Lầu, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 0203886200
332000 Điểm BĐVHX Thanh Bình Thôn Trung Tâm Xã, Xã Thanh Bình, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504004
332070 Điểm BĐVHX Pha Long Thôn Phố Pha Long 1, Xã Pha Long, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3881402
332300 Điểm BĐVHX Bản Sen Thôn Bản Sen, Xã Bản Xen, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3886138
331901 Điểm BĐVHX Lùng Vai Thôn Lùng Vai A, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3886137
332050 Điểm BĐVHX Lùng Khấu Nhin Thôn Sín Lùng Chải, Xã Lùng Khấu Nhin, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504166
332160 Điểm BĐVHX Cao Sơn Thôn Lồ Suối Tủng, Xã Cao Sơn, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504006
332120 Điểm BĐVHX Tả Ngải Chồ Thôn Tả Lủ, Xã Tả Ngải Chồ, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3724300
331970 Điểm BĐVHX Nấm Lư Thôn Pạc Ngam, Xã Nấm Lư, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3881908
332020 Điểm BĐVHX Nậm Chảy Thôn Sản Lùng Phìn, Xã Nậm Chảy, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504002
331940 Điểm BĐVHX Tung Chung Phố Thôn Hàm Rồng, Xã Tung Chung Phố, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504002
332151 Điểm BĐVHX Tả Gia Khâu Thôn Thải Giàng Sán, Xã Tả Gia Khâu, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3762800
332189 Điểm BĐVHX La Pán Tẩn Thôn Tỉn Thàng, Xã La Pán Thẩn, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504063
332116 Hòm thư Công cộng UBND Xã Dìn Chin Thôn Dìn Chin, Xã Dìn Chin, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504063
332209 Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Thàng Thôn Lầu Thí Chải, Xã Tả Thàng, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504063
332153 Hòm thư Công cộng Xã Tả Gia Khâu Thôn Thải Giàng Sán, Xã Tả Gia Khâu, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504063
332250 Bưu cục văn phòng VP BĐH Mường Khương Sô´282, Thôn Phố Cũ, Thị trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3881236
Mã bưu điện Mường Khương, Lào Cai
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn