Lào Cai

Mã bưu điện Lào Cai. Mã bưu điện hiện nay bao gồm 6 chữ số, trong đó 2 số đầu tiên của mã bưu điện xác định thành phố, 2 số tiếp theo của mã bưu chính xác định quận – huyện – thị xã số tiếp theo của mã bư điện là xác định phường – xã – thị trấn và số cuối của mã bưu điện là xác định thôn – ấp …