Mã bưu điện Bát Xát, Lào Cai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 28 địa chỉ Bưu điện ở Bát Xát, Lào Cai: Điểm BĐVHX Bản Vược, Điểm BĐVHX Trịnh Tường, Điểm BĐVHX Bản Xèo, Điểm BĐVHX Cốc Mỳ, Điểm BĐVHX Quang Kim, Điểm BĐVHX Bản Qua, Điểm BĐVHX Mường Vi, Điểm BĐVHX Cốc San, Điểm BĐVHX Y Tý, Điểm BĐVHX Ngải Thầu, Bưu cục cấp 2 Bát Xát, Điểm BĐVHX Mường Hum, Điểm BĐVHX Dền Sáng, Điểm BĐVHX Nậm Pung, Điểm BĐVHX A Mú Sung, Điểm BĐVHX Nậm Chạc, Điểm BĐVHX Pa Cheo, Điểm BĐVHX Phìn Ngan, Điểm BĐVHX Tòng Sành, Điểm BĐVHX A Lù, Hòm thư Công cộng UBND xã Sàng Ma Sáo, Điểm BĐVHX UBND xã Dền Thàng, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Trạc, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Pung, Hòm thư Công cộng Xã Ngải Thầu, Hòm thư Công cộng Xã Pa Cheo, Bưu cục văn phòng VP BĐH Bát Xát, Điểm BĐVHX Trung Lèng Hồ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
332910 Điểm BĐVHX Bản Vược Thôn Đội 1, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 0203883024
332770 Điểm BĐVHX Trịnh Tường Thôn Phố Mới 1, Xã Trịnh Tường , Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3903616
332810 Điểm BĐVHX Bản Xèo Thôn Thành Sơn, Xã Bản Xèo, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3903456
332740 Điểm BĐVHX Cốc Mỳ Thôn Bàu Bàng, Xã Cốc Mỳ, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3501020
332860 Điểm BĐVHX Quang Kim Thôn An Thành, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3883377
332930 Điểm BĐVHX Bản Qua Thôn Bản Vai, Xã Bản Qua, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3883366
332890 Điểm BĐVHX Mường Vi Thôn Làng Mới, Xã Mường Vi, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3883858
332840 Điểm BĐVHX Cốc San Thôn Tòng Chú 3, Xã Cốc San, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3742012
332710 Điểm BĐVHX Y Tý Thôn Ngải Chồ, Xã Y Tý, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3501304
332700 Điểm BĐVHX Ngải Thầu Thôn Phìn Chải, Xã Ngải Thầu, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3501215
332500 Bưu cục cấp 2 Bát Xát Sô´101, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3883063
332836 Điểm BĐVHX Mường Hum Thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3774260
332695 Điểm BĐVHX Dền Sáng Thôn Nậm Giàng 1, Xã Dền Sáng, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717148
332635 Điểm BĐVHX Nậm Pung Thôn Nậm Pung, Xã Nậm Pung, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717146
332589 Điểm BĐVHX A Mú Sung Thôn Y Giang, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3774050
332561 Điểm BĐVHX Nậm Chạc Thôn Nậm Trạc 1, Xã Nậm Trạc, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717428
332627 Điểm BĐVHX Pa Cheo Thôn Kim Sáng Hồ, Xã Pa Cheo, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717260
332544 Điểm BĐVHX Phìn Ngan Thôn Van Hồ, Xã Phìn Ngan, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3783100
332577 Điểm BĐVHX Tòng Sành Thôn Chu Cang Hồ, Xã Tòng Sành, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3501002
332608 Điểm BĐVHX A Lù Thôn Ngải Chồ, Xã A Lù, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332678 Hòm thư Công cộng UBND xã Sàng Ma Sáo Thôn Mà Mủ Sử 1, Xã Sàng Ma Sáo, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332649 Điểm BĐVHX UBND xã Dền Thàng Thôn Tả Phìn, Xã Dền Thàng, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332562 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Trạc Thôn Nậm Trạc 1, Xã Nậm Trạc, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332636 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Pung Thôn Nậm Pung, Xã Nậm Pung, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332707 Hòm thư Công cộng Xã Ngải Thầu Thôn Chin Chu Lìn, Xã Ngải Thầu, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332628 Hòm thư Công cộng Xã Pa Cheo Thôn Tả Pa Cheo 1, Xã Pa Cheo, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332990 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bát Xát Sô´101, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3883062
332666 Điểm BĐVHX Trung Lèng Hồ Thôn Phìn Páo, Xã Trung Lèng Hồ, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3883062
Mã bưu điện Bát Xát, Lào Cai
2.9 (57.65%) 17 votes
Bình luận của bạn