Mã bưu điện Văn Bàn, Lào Cai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Văn Bàn thuộc tỉnh Lào Cai, bao gồm: Văn Bàn, Võ Lao, Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ, Sơn Thủy, Làng Giàng, Văn Sơn, Hòa Mạc, Dương Quỳ, Liêm Phú, Nâm Xé, Chiềng Ken, Minh Lương, Nậm Tha, Thẩm Dương, Dần Thàng, Nậm Dạng, Nậm Xây, Nậm Mả, Tân Thượng, Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Chày, Tân An, Hòm thư Công cộng Xã Dần Thàng, Hòm thư Công cộng xã Tân Thượng, Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Bàn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
334700 Bưu cục cấp 2 Văn Bàn Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3882102
335120 Bưu cục cấp 3 Võ Lao Thị tứ Võ Lao, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 020 3863689
334860 Điểm BĐVHX Khánh Yên Thượng Thôn Yên Thành, Xã Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3514214
335050 Điểm BĐVHX Khánh Yên Trung Thôn Trung Tâm, Xã Khánh Yên Trung, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3514862
335070 Điểm BĐVHX Khánh Yên Hạ Thôn Độc Lập, Xã Khánh Yên Hạ, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507951
334880 Điểm BĐVHX Sơn Thủy Thôn Ba Hòn, Xã Sơn Thủy, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3715654
334810 Điểm BĐVHX Làng Giàng Thôn Hô Phai, Xã Làng Ràng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507405
335030 Điểm BĐVHX Văn Sơn Thôn Rong Bể, Xã Văn Sơn, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507971
335100 Điểm BĐVHX Hòa Mạc Thôn Thái Hòa 6, Xã Hoà Mạc, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507980
334830 Điểm BĐVHX Dương Quỳ Thôn 1, Xã Dương Quỳ, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3514498
334960 Điểm BĐVHX Liêm Phú Thôn Giằng, Xã Liêm Phú, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3514428
334740 Điểm BĐVHX Nâm Xé Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3715585
334930 Điểm BĐVHX Chiềng Ken Thôn Chiềng 3, Xã Chiềng Ken, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3514859
334750 Điểm BĐVHX Minh Lương Thôn Minh Hạ 1, Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3715583
335000 Điểm BĐVHX Nậm Tha Thôn Cóc, Xã Nậm Tha, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3514366
334770 Điểm BĐVHX Thẩm Dương Thôn Bản Thẳm, Xã Thẩm Dương, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507039
334780 Điểm BĐVHX Dần Thàng Thôn Nậm Tăm, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507157
334807 Điểm BĐVHX Nậm Dạng Thôn Nậm Kẹn, Xã Nậm Rạng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507004
334797 Điểm BĐVHX Nậm Xây Thôn Nà Hằm, Xã Nậm Xây, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3715584
335023 Điểm BĐVHX Nậm Mả Thôn Nậm Mả, Xã Nậm Mả, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507002
334924 Điểm BĐVHX Tân Thượng Thôn Khe Tép, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3715700
334728 Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Chày Thôn Hỏm Dưới, Xã Nậm Cháy, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3715700
334994 Bưu cục cấp 3 Tân An Thôn Tân An 2, Xã Tân An, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 0203799456
334787 Hòm thư Công cộng Xã Dần Thàng Thôn Dần Thàng, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 0203799456
334925 Hòm thư Công cộng xã Tân Thượng Thôn Khe Sóc, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 0203799456
335180 Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Bàn Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3882230
Mã bưu điện Văn Bàn, Lào Cai
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn