Mã bưu điện Sa Pa, Lào Cai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai: Sapa, Cầu Mây, Sử Pán, Sa Pả, Tả Phìn, Tả Van, Trung Trải, Bản Hồ, Ô Quý Hồ, Bản Khoang, Tả Giàng Phình, Thanh Kim, Lao Chải, Bản Phùng, San Sả Hồ, Hầu Thào, Nâm Cang, Nâm Sài, Thanh Phú, Hòm thư Công cộng UBND xã Suối Thầu, Hàm Rồng, Bưu cục văn phòng VP BĐH Sa Pa, KHL Sa Pa

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
333100 Bưu cục cấp 2 Sapa Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3871298/3873089
333101 Bưu cục cấp 3 Cầu Mây Sô´020, Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3871247
333220 Điểm BĐVHX Sử Pán Thôn Hòa Sử Pán 1, Xã Sử Pán, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3717983
333190 Điểm BĐVHX Sa Pả Thôn Giàng Tra, Xã Sa Pả, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3717982
333300 Điểm BĐVHX Tả Phìn Thôn Sả Xéng, Xã Tả Phìn, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3717981
333200 Điểm BĐVHX Tả Van Thôn Tả Van Dáy, Xã Tả Van, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502066
333230 Điểm BĐVHX Trung Trải Thôn Chu Lìn 2, Xã Trung Trải, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3717987
333140 Điểm BĐVHX Bản Hồ Thôn Bản Dền, Xã Bản Hồ, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502079
333102 Điểm BĐVHX Ô Quý Hồ Tổ Dân Phố Số 13, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 38717980
333260 Điểm BĐVHX Bản Khoang Thôn Can Hồ A, Xã Bản Khoang, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 377878
333275 Điểm BĐVHX Tả Giàng Phình Thôn Móng Xóa, Xã Tả Giàng Phình, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3717985
333123 Điểm BĐVHX Thanh Kim Thôn Bản Kim, Xã Thanh Kim, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502160
333285 Điểm BĐVHX Lao Chải Thôn Lý Lao Chải, Xã Lao Chải, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502387
333136 Điểm BĐVHX Bản Phùng Thôn Bản Sái, Xã Bản Phùng, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502932
333293 Điểm BĐVHX San Sả Hồ Thôn Cát Cát, Xã San Sả Hồ, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3771984
333214 Điểm BĐVHX Hầu Thào Thôn Thào Hầu Dến, Xã Hầu Thào, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502257
333162 Điểm BĐVHX Nâm Cang Thôn Nậm Cang, Xã Nậm Cang, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502064
333175 Điểm BĐVHX Nâm Sài Thôn Bản Sài, Xã Nậm Sài, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502062
333154 Điểm BĐVHX Thanh Phú Thôn Mường Bo, Xã Thanh Phú, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3771001
333185 Hòm thư Công cộng UBND xã Suối Thầu Thôn Bản Pho, Xã Suối Thầu, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3771001
333322 Bưu cục cấp 3 Hàm Rồng Sô´006, Đường Thạch Sơn, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3872368
333325 Bưu cục văn phòng VP BĐH Sa Pa Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3873788
333315 Bưu cục cấp 3 KHL Sa Pa Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 0203871298
Mã bưu điện Sa Pa, Lào Cai
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn