Mã bưu điện Bắc Hà, Lào Cai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai: Bắc Hà, Bảo Nhai, Lùng Phình, Lầu Thí Ngài, Bản Phố, Na Hối, Nậm Mòn, Tả Van Chư, Cốc Lầu, Bản Liền, Nậm Đét, Nậm Khánh, Thải Giàng Phố, Hoàng Thu Phố, Tà Chải, Lùng Cải, Cốc Ly, Bản Cái, Bản Già, Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Củ Tỷ, Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Lúc, Hòm thư Công cộng Xã Bản Cái, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Đét, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Khánh, Hòm thư Công cộng Xã Tả Van Chư, Hòm thư Công cộng Xã Thải Giàng Phố, Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Hà

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
331000 Bưu cục cấp 2 Bắc Hà Sô´096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 880200
331390 Bưu cục cấp 3 Bảo Nhai Thôn Bảo Tân, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3864220
331200 Điểm BĐVHX Lùng Phình Thôn Lùng Phìn, Xã Lùng Phìn, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513047
331180 Điểm BĐVHX Lầu Thí Ngài Thôn Lử Chồ 2, Xã Lầu Thí Ngài, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513026
331360 Điểm BĐVHX Bản Phố Thôn Bản Phố 2b, Xã Bản Phố, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513095
331030 Điểm BĐVHX Na Hối Thôn Na Hối Tày, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 0214 3513099
331220 Điểm BĐVHX Nậm Mòn Thôn Làng Mương, Xã Nậm Mòn, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3505001
331140 Điểm BĐVHX Tả Van Chư Thôn Tẩn Chư, Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3505564
331300 Điểm BĐVHX Cốc Lầu Thôn Hà Tiên, Xã Cốc Lầu, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535816
331090 Điểm BĐVHX Bản Liền Thôn Bản Liền, Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513737
331340 Điểm BĐVHX Nậm Đét Thôn Tống Hạ, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513747
331320 Điểm BĐVHX Nậm Khánh Thôn Nậm Khánh, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535863
331120 Điểm BĐVHX Thải Giàng Phố Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3505052
331160 Điểm BĐVHX Hoàng Thu Phố Thôn Hoa Chéo Chải, Xã Hoàng Thu Phố, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3505004
331370 Điểm BĐVHX Tà Chải Thôn Nậm Châu, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513008
331072 Điểm BĐVHX Lùng Cải Thôn Sản Lùng Chính, Xã Lùng Cải, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535940
331253 Điểm BĐVHX Cốc Ly Thôn Thẩm Phúc, Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3888300
331268 Điểm BĐVHX Bản Cái Thôn Nậm Hành, Xã Bản Cái, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513118
331084 Điểm BĐVHX Bản Già Thôn Bản Già, Xã Bản Già, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331117 Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Củ Tỷ Thôn Sông Lấm, Xã Tả Củ Tỷ, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331291 Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Lúc Thôn Nàng Cảng, Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331269 Hòm thư Công cộng Xã Bản Cái Thôn Cô Tông, Xã Bản Cái, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331349 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Đét Thôn Nậm Đét, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331328 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Khánh Thôn Nậm Tồn, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331152 Hòm thư Công cộng Xã Tả Van Chư Thôn Tẩn Chư, Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331132 Hòm thư Công cộng Xã Thải Giàng Phố Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331420 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Hà Sô´096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3880311
Mã bưu điện Bắc Hà, Lào Cai
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn