Mã bưu điện Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Cẩm Lệ thuộc tỉnh Đà Nẵng, bao gồm: Đà Nẵng 4, Đà Nẵng EMS QT, [EMS] CPN Đà Nẵng 2, Tiếp Thị, UT VCKVMT, Đại lý bưu điện Khuê Trung, Đại lý bưu điện Phước Tường 2, Bưu cục khai thác cấp 1 Đà Nẵng EMS NT, Bưu cục Trung chuyển Đà Nẵng EMS LT, Hòm thư Công cộng CL5, Hòm thư Công cộng CL7, Hòm thư Công cộng CL2, Hòm thư Công cộng CL3, Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] TMĐT Đà Nẵng, Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 4, Bưu cục văn phòng Trung Tâm Datapost

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
557400 Bưu cục cấp 2 Đà Nẵng 4 Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 0236.3670069
550916 Bưu cục cấp 3 Đà Nẵng EMS QT Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 0236.3670069
557940 Bưu cục cấp 3 [EMS] CPN Đà Nẵng 2 Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 0236.3670069
557747 Bưu cục cấp 3 Tiếp Thị Sô´296A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 0236.3673898
558350 Bưu cục cấp 3 UT VCKVMT Tổ 13, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 0236.3673898
557403 Đại lý bưu điện Khuê Trung Sô´52, Đường Nguyễn Nhàn, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 0236.3673898
557737 Đại lý bưu điện Phước Tường 2 Sô´708, Đường Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 3660026
550100 Bưu cục khai thác cấp 1 Đà Nẵng EMS NT Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 3660026
550915 Bưu cục Trung chuyển Đà Nẵng EMS LT Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 3660026
557951 Hòm thư Công cộng CL5 Sô´128, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 3660026
557953 Hòm thư Công cộng CL7 Tổ 7, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 3660026
557930 Hòm thư Công cộng CL2 Sô´498, Đường Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 3660026
557894 Hòm thư Công cộng CL3 Sô´1, Đường Hòa An 6, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 3660026
558360 Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] TMĐT Đà Nẵng Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 3660026
558340 Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 4 Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 3660026
550931 Bưu cục văn phòng Trung Tâm Datapost Tổ 13, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 3674838
Mã bưu điện Cẩm Lệ, Đà Nẵng
2.4 (47%) 20 votes
Bình luận của bạn