Mã bưu điện Cần Giuộc, Long An

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An: Phước Lâm, Cần Giuộc, Trường Bình, Tân Tập, Tân Kim, Long Thượng, Mỹ Lộc, Long An, Đông Thạnh, Phước Vĩnh Đông, Long Hậu, Phước Lại, Phước Lý, Phước Vĩnh Tây, Long Phụng, Phước Hậu, Thuận Thành

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
853290 Điểm BĐVHX Phước Lâm Ấp Phước Kế, Xã Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc
853100 Bưu cục cấp 2 Cần Giuộc Sô´12, Đường Quốc Lộ 50, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 02723874008
853140 Điểm BĐVHX Trường Bình Ấp Hòa Thuận 2, Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 02723874008
853200 Điểm BĐVHX Tân Tập Ấp Tân Đông, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 02723874008
853250 Điểm BĐVHX Tân Kim Ấp Kim Điền, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072875400
853310 Điểm BĐVHX Long Thượng Ấp Long Thạnh, Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072892007
853270 Điểm BĐVHX Mỹ Lộc Ấp Lộc Tiền, Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072737333
853150 Điểm BĐVHX Long An Ấp 2, Xã Long An, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072895332
853180 Điểm BĐVHX Đông Thạnh Ấp Tây, Xã Đông Thạnh, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072876008
853210 Điểm BĐVHX Phước Vĩnh Đông Ấp Thạnh Trung, Xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072876300
853230 Điểm BĐVHX Long Hậu Ấp 2/5, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072875331
853220 Điểm BĐVHX Phước Lại Ấp Tân Thanh, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072875404
853320 Điểm BĐVHX Phước Lý Ấp Phước Lý, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072892243
853240 Điểm BĐVHX Phước Vĩnh Tây Ấp 2, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072876332
853170 Điểm BĐVHX Long Phụng Ấp Tây Phú, Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072876331
853300 Điểm BĐVHX Phước Hậu Ấp Ngoài, Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072892242
853160 Điểm BĐVHX Thuận Thành Ấp Thuận Nam, Xã Thuận Thành, Huyện Cần Giuộc
Điện thoại: 072895402
Mã bưu điện Cần Giuộc, Long An
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn