Mã bưu điện Châu Thành, Sóc Trăng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Châu Thành trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Châu Thành.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
954310 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02993835400
952330 Bưu cục cấp 3 Bố Thảo Ấp Châu Thành, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02993836034
952350 Bưu cục cấp 3 An Trạch Ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02993833000
952410 Bưu cục cấp 3 Thuận Hòa Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02993835151
952390 Điểm BĐVHX Thiện Mỹ Ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02993817299
952370 Điểm BĐVHX Phú Tân Ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02993833510
954430 Điểm BĐVHX Phú Tâm Ấp Thọ Hòa Đông A, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02993839699
954366 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Thuận Hòa Ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hoà, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02993839699
954431 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Tâm Ấp Phú Thành B, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02993839699
954448 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hồ Đắc Kiện Ấp Xây Đá A, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02993839699
Mã bưu điện Châu Thành, Sóc Trăng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn