Mã bưu điện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng, bao gồm: Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Hòa Đông, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân, Lai Hòa, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Lạc Hòa, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hải, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hiệp, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Phước

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
953500 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Châu Khu II, Thị Trấn Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993861011
953520 Điểm BĐVHX Vĩnh Châu Ấp Cà Săng, Xã Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993862377
953600 Điểm BĐVHX Khánh Hòa Ấp Huỳnh Thu, Xã Khánh Hoà, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993813001
953580 Điểm BĐVHX Hòa Đông Ấp Trà Teo, Xã Hòa Đông, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993861636
953620 Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp Ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993861635
953660 Điểm BĐVHX Vĩnh Tân Ấp Trà Vôn A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993887100
953680 Điểm BĐVHX Lai Hòa Ấp Xẻo Cóc, Xã Lai Hoà, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993887001
953552 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Lạc Hòa Ấp Ca Lạc, Xã Lạc Hoà, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993887001
953571 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hải Ấp Trà Sết, Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993887001
953631 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hiệp Ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993887001
953652 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Phước Ấp Xẻo Me, Xã Vĩnh Phước, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993887001
Mã bưu điện Vĩnh Châu, Sóc Trăng
1.2 (24.52%) 31 votes
Bình luận của bạn