Mã bưu điện Trần Đề, Sóc Trăng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Trần Đề, Sóc Trăng cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Trần Đề, Sóc Trăng.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
954510 Bưu cục cấp 2 Trần Đề Đường ấP Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993846600
953080 Bưu cục cấp 3 Tài Văn Ấp Chắc Tưng, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993851777
951870 Bưu cục cấp 3 Lịch Hội Thượng Ấp giồng giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993849800
951910 Bưu cục cấp 3 Kinh Ba Đường Ấp Giồng giữa, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993846600
951890 Điểm BĐVHX Đại Ân 2 Ấp Chợ, Xã Đại Ân 2, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993842000
951860 Điểm BĐVHX Liêu Tú Ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993849777
953371 Điểm BĐVHX Viên An Ấp Tiếp Nhật, Xã Viên An, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993885577
953340 Điểm BĐVHX Thạnh Thới An Ấp Đầy Hương 3, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993886118
953320 Điểm BĐVHX Thạnh Thới Thuận Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993814077
954631 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Trung Bình Ấp Chợ, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993814077
954521 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Lịch Hội Thượng Ấp Nam Chánh, Xã Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993814077
954651 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Viên An Ấp Tiếp Nhật, Xã Viên An, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993814077
954661 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Viên Bình Ấp Đào Viên, Xã Viên Bình, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993814077
954601 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Thạnh Thới Thuận Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề
Điện thoại: 02993814077
Mã bưu điện Trần Đề, Sóc Trăng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn