Mã bưu điện Kế Sách, Sóc Trăng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Kế Sách thuộc tỉnh Sóc Trăng: Kế Sách, Thới An Hội, Cái Côn, Nhơn Mỹ, An Lạc Tây, Trinh Phú, Phong Nẫm, An Mỹ, Đại lý bưu điện Kế An, Đại lý bưu điện Ba Trinh, Đại lý bưu điện Xuân Hòa, Đại lý bưu điện Đại Hải, Đại lý bưu điện Mang Cá 1, Đại lý bưu điện An Mỹ 1, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Kế An, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Ba Trinh, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Xuân Hòa, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Đại Hải

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
952000 Bưu cục cấp 2 Kế Sách Ấp An Ninh 1, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993876190
952040 Bưu cục cấp 3 Thới An Hội Ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993878222
952100 Bưu cục cấp 3 Cái Côn Ấp An Ninh 2, Xã An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993880000
952020 Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ Ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993882151
952060 Điểm BĐVHX An Lạc Tây Ấp An Hòa, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993878729
952080 Điểm BĐVHX Trinh Phú Ấp 9, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993878590
952070 Điểm BĐVHX Phong Nẫm Ấp Phong Hòa, Xã Phong Nẫm, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993880325
952180 Điểm BĐVHX An Mỹ Ấp Phú Tây, Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993876021
952150 Đại lý bưu điện Kế An Ấp Xóm Chòi, Xã Kế An, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993815100
952120 Đại lý bưu điện Ba Trinh Ấp 6, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993816198
952110 Đại lý bưu điện Xuân Hòa Ấp Hòa Phú, Xã Xuân Hoà, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993773150
952160 Đại lý bưu điện Đại Hải Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993879449
952161 Đại lý bưu điện Mang Cá 1 Ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993879571
952181 Đại lý bưu điện An Mỹ 1 Ấp Ba, Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993877867
952157 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Kế An Ấp Số 1, Xã Kế An, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993877867
952129 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Ba Trinh Ấp 7, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993877867
952117 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Xuân Hòa Ấp Hòa Phú, Xã Xuân Hoà, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993877867
952173 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Đại Hải Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách
Điện thoại: 02993877867
Mã bưu điện Kế Sách, Sóc Trăng
2.8 (56.67%) 6 votes
Bình luận của bạn