Mã bưu điện Ngã Năm, Sóc Trăng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng, bao gồm: Ngã Năm, Tân Long, Long Tân, Mỹ Quới, Vĩnh Biên, Vĩnh Quới, Long Bình, Mỹ Bình, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Biên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
954100 Bưu cục cấp 2 Ngã Năm Khu vực 1, Thị Trấn Ngã Năm, Huyện Ngã Năm
Điện thoại: 02993869300
954050 Bưu cục cấp 3 Tân Long Ấp Long Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Ngã Năm
Điện thoại: 02993899100
954020 Bưu cục cấp 3 Long Tân Ấp Tân Lập B, Xã Long Tân, Huyện Ngã Năm
Điện thoại: 02993870555
954060 Điểm BĐVHX Mỹ Quới Ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Qưới, Huyện Ngã Năm
Điện thoại: 02993868600
954090 Điểm BĐVHX Vĩnh Biên Ấp Vĩnh Mỹ A, Xã Vĩnh Biên, Huyện Ngã Năm
Điện thoại: 02993869669
954110 Điểm BĐVHX Vĩnh Quới Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Qưới, Huyện Ngã Năm
Điện thoại: 02993869670
954046 Điểm BĐVHX Long Bình Ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Huyện Ngã Năm
Điện thoại: 02993899511
954085 Điểm BĐVHX Mỹ Bình Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Bình, Huyện Ngã Năm
Điện thoại: 02993868400
954099 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Biên Ấp Vĩnh Mỹ A, Xã Vĩnh Biên, Huyện Ngã Năm
Điện thoại: 02993868400
Mã bưu điện Ngã Năm, Sóc Trăng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn