Mã bưu điện Long Phú, Sóc Trăng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng: Long Phú, Đại Ngãi, Trường Khánh, Tân Thạnh, Tân Hưng, Hậu Thạnh, Song Phụng, Châu Khánh, Long Phú, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Long Đức, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Hữu, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hậu Thanh, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Song Phụng, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Châu Khánh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
951700 Bưu cục cấp 2 Long Phú Ấp Ba, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993856856
951740 Bưu cục cấp 3 Đại Ngãi Ấp Ngãi Hội 1, Xã Đại Ngãi, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993858111
951800 Bưu cục cấp 3 Trường Khánh Ấp Trường Thành A, Xã Trường Khánh, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993844753
951820 Bưu cục cấp 3 Tân Thạnh Ấp Saintard, Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993840000
951770 Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Tân Quy B, Xã Tân Hưng, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993840022
951730 Điểm BĐVHX Hậu Thạnh Ấp Bờ Kinh, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993858777
951760 Điểm BĐVHX Song Phụng Ấp Phụng Tường I, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993858666
951780 Điểm BĐVHX Châu Khánh Ấp Một, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993840111
951840 Điểm BĐVHX Long Phú Ấp Nước Mặn 1, Xã Long Phú, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993856506
951726 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Long Đức Ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993856506
951796 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Hữu Ấp Phú Đa, Xã Phú Hữu, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993856506
951736 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hậu Thanh Ấp Bờ Kinh, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993856506
951765 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Song Phụng Ấp Phụng Tường I, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993856506
951785 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Châu Khánh Ấp Một, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú
Điện thoại: 02993856506
Mã bưu điện Long Phú, Sóc Trăng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn