Mã bưu điện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Mỹ Xuyên/Sóc Trăng với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
953000 Bưu cục cấp 2 Mỹ Xuyên Sô´05, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993852599
953100 Bưu cục cấp 3 Đại Tâm Ấp Đại Chí, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993892600
953120 Bưu cục cấp 3 Thạnh Phú Khu 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993853800
953150 Bưu cục cấp 3 Thạnh Quới Ấp Đay Sô, Xã Thạnh Qưới, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993894015
953280 Bưu cục cấp 3 Ngọc Tố Ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993855400
953170 Điểm BĐVHX Tham Đôn Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993851677
953200 Điểm BĐVHX Hòa Tú 1 Ấp Hoà Trực, Xã Hoà Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993895000
953220 Điểm BĐVHX Gia Hòa 1 Ấp Vĩnh B, Xã Gia Hoà 1, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993890800
953300 Điểm BĐVHX Hòa Tú 2 Ấp Dương Kiển, Xã Hoà Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993896804
953052 Đại lý bưu điện Số 52 Đường Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993896804
953122 Đại lý bưu điện Khu 1 Khu 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993853377
953185 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Tham Đôn Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993853377
953268 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Ngọc Đông Ấp Hoà Đặng, Xã Ngọc Đông, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993853377
953211 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hòa Tú 1 Ấp Hoà Trực, Xã Hoà Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993853377
953248 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Gia Hòa 2 Ấp Bình Hoà, Xã Gia Hoà 2, Huyện Mỹ Xuyên
Điện thoại: 02993853377
Mã bưu điện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn