Mã bưu điện Thành Phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Thành Phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng: Sóc Trăng, Sóc Trăng, Tiếp Thị Bán hàng, BĐ-VHX Phường 2, Đại lý bưu điện Đại lý bưu điện khu vực phường 7, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 2, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 3, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 4, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 5, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 6, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 7, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 8, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 9, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 1, Bưu cục văn phòng VP BĐT Sóc Trăng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
950000 Bưu cục cấp 1 Sóc Trăng Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 02993820051
950900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Sóc Trăng Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 02993820051
954280 Bưu cục cấp 3 Tiếp Thị Bán hàng Sô´1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 02993614939
951657 Điểm BĐVHX BĐ-VHX Phường 2 Sô´603, Hẻm 538, Đường Quốc Lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0919730999
954276 Đại lý bưu điện Đại lý bưu điện khu vực phường 7 Sô´207, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0919730999
951656 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 2 Sô´149, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0919730999
954221 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 3 Sô´392, Đường Lê Duẩn, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0919730999
954231 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 4 Sô´538, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 5, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0919730999
954251 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 5 Sô´01, Đường Kinh 30/4, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0919730999
954275 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 6 Sô´245, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0919730999
951578 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 7 Sô´360, Đường Phạm Hùng, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0919730999
951329 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 8 Sô´481, Đường Lê Duẩn, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0919730999
951591 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 9 Sô´1035, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0919730999
951045 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 1 Sô´60, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0919730999
954290 Bưu cục văn phòng VP BĐT Sóc Trăng Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0793629629
Mã bưu điện Thành Phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn