Mã bưu điện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Cù Lao Dung/Sóc Trăng với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
953800 Bưu cục cấp 2 Cù Lao Dung Ấp Phước Hoà B, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung
Điện thoại: 02993860000
953830 Bưu cục cấp 3 An Thạnh 3 Ấp An Nghiệp A, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung
Điện thoại: 02993848001
953810 Điểm BĐVHX An Thạnh Đông Ấp Đền Thờ, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung
Điện thoại: 02993860600
953840 Điểm BĐVHX An Thạnh 1 Ấp An Thường, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung
Điện thoại: 02993843200
953870 Điểm BĐVHX An Thạnh Tây Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây, Huyện Cù Lao Dung
Điện thoại: 02993860255
953844 Đại lý bưu điện Cồn Cát Ấp An Trung, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung
Điện thoại: 02993860255
953805 Đại lý bưu điện Cù Lao Dung A Ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung
Điện thoại: 02993897000
953819 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh Đông Ấp Đền Thờ, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung
Điện thoại: 02993897000
953845 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh 1 Ấp An Thường, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung
Điện thoại: 02993897000
953857 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Đại Ân 1 Ấp Đoàn Văn Tố A, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung
Điện thoại: 02993897000
953864 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh Nam Ấp Vàm Hồ, Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung
Điện thoại: 02993897000
953889 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh 2 Ấp Bình Du B, Xã An Thạnh Nhì, Huyện Cù Lao Dung
Điện thoại: 02993897000
Mã bưu điện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
1 (20%) 1 vote
Bình luận của bạn