Mã bưu điện Chư Păh, Gia Lai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Chư Păh thuộc tỉnh Gia Lai: Chư Păh, Ya Ly, Hoà Phú, Nghĩa Hưng, Ia Nhin, Ia Ka, Chư Jôr, Chư Đang Yă, Hà Tây, Đắk Tờ Ver, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Mơ Nông, Nghĩa Hoà

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
603000 Bưu cục cấp 2 Chư Păh Khu phố 2, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 02693845999
603230 Điểm BĐVHX Ya Ly Thôn Ia Ly, Xã Ia Ly, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 3845413
603110 Điểm BĐVHX Hoà Phú Thôn 3, Xã Hoà Phú, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 845703
603030 Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng Thôn 4, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 845722
603210 Điểm BĐVHX Ia Nhin Thôn 1, Xã Ia Nhin, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 842266
603190 Điểm BĐVHX Ia Ka Làng Mrông Yỗ 1, Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 845921
603060 Điểm BĐVHX Chư Jôr Thôn Ngô Sơn, Xã Chư Jôr, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 863014
603070 Điểm BĐVHX Chư Đang Yă Làng Yar, Xã Chư Đang Ya, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 863931
603090 Điểm BĐVHX Hà Tây Làng Kon Sơ Lăng, Xã Hà Tây, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 863996
603080 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Ver Làng cụm tập thể, Xã Đắk Tơ Ver, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 863965
603120 Điểm BĐVHX Ia Khươl Thôn Đại An, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 842480
603140 Điểm BĐVHX Ia Phí Làng Kte, Xã Ia Phí, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 893712
603171 Điểm BĐVHX Ia Mơ Nông Thôn Ia Lok, Xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 842576
603160 Điểm BĐVHX Nghĩa Hoà Thôn 1, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 842456
Mã bưu điện Chư Păh, Gia Lai
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn