Mã bưu điện Chư Prông, Gia Lai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 19 địa chỉ Bưu điện ở Chư Prông, Gia Lai: Bưu cục cấp 2 Chư Prông, Điểm BĐVHX Ia Phìn, Điểm BĐVHX Phú Mỹ, Điểm BĐVHX Thăng Hưng, Điểm BĐVHX Bàu Cạn, Điểm BĐVHX Bình Giáo, Điểm BĐVHX Ia Boòng, Điểm BĐVHX Ia Tôr, Điểm BĐVHX Ia O, Điểm BĐVHX Ia Me, Điểm BĐVHX Ia Vê, Điểm BĐVHX Ia Pia, Điểm BĐVHX Ia Púch, Điểm BĐVHX Ia Lâu, Điểm BĐVHX Ia Mơ, Điểm BĐVHX Ia Ga, Điểm BĐVHX Ia Piơr, Điểm BĐVHX Ia Drang, Hòm thư Công cộng Xã Ia Băng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
604200 Bưu cục cấp 2 Chư Prông Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 02693843000
604280 Điểm BĐVHX Ia Phìn Thôn Duy Tiên, Xã Ia Phìn, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 843308
604260 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 02693847333
604310 Điểm BĐVHX Thăng Hưng Thôn 1, Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 843999
604307 Điểm BĐVHX Bàu Cạn Thôn Đồng Tâm, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 02693889840
604330 Điểm BĐVHX Bình Giáo Thôn Tân Lạc, Xã Bình Giáo, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 843800
604350 Điểm BĐVHX Ia Boòng Làng Sơr, Xã Ia Boòng, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 889110
604240 Điểm BĐVHX Ia Tôr Làng Ó, Xã Ia Tôr, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 847801
604370 Điểm BĐVHX Ia O Làng Sung, Xã Ia O, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 889099
604380 Điểm BĐVHX Ia Me Thôn Xuân Me, Xã Ia Me, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 847858
604400 Điểm BĐVHX Ia Vê Làng Donh, Xã Ia Vê, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 889015
604430 Điểm BĐVHX Ia Pia Làng Lê Ngó, Xã Ia Pia, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 847802
604450 Điểm BĐVHX Ia Púch Làng Gioòng, Xã Ia Púch, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 889001
604470 Điểm BĐVHX Ia Lâu Thôn Cao Lạng, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 847637
604460 Điểm BĐVHX Ia Mơ Làng Krông, Xã Ia Mơr, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 889100
604490 Điểm BĐVHX Ia Ga Thôn Thống Nhất, Xã Ia Ga, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 890746
604500 Điểm BĐVHX Ia Piơr Thôn 5, Xã Ia Piơr, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 847600
604521 Điểm BĐVHX Ia Drang Thôn An Hòa, Xã Ia Đrăng, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 843413
604271 Hòm thư Công cộng Xã Ia Băng Làng Phun, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 843413
Mã bưu điện Chư Prông, Gia Lai
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn