Mã bưu điện Điện Biên, Điện Biên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Điện Biên thuộc tỉnh Điện Biên: Điện Biên, Bản Phủ, Thanh Luông, Thanh Nưa, Mường Pồn, Nà Tấu, Mường Phăng, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Yên, Noong Luống, Noong Hẹt, Thanh An, Thanh Xương, Pa Thơm, Mường Nhà, Núa Ngam, Na Ư, Pom Lót, Phu Luông, Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu, Hòm thư Công cộng Xã Sam Mứn, Hòm thư Công cộng Xã Mường Lói, Hòm thư Công cộng Xã Nà Nhạn, Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh, Hòm thư Công cộng Xã Hẹ Muông, Hòm thư Công cộng Xã Na Tông, Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
381400 Bưu cục cấp 2 Điện Biên Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Mường Thanh, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 02303924159
381830 Bưu cục cấp 3 Bản Phủ Bản Phiêng Cá, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 02303821172
381570 Điểm BĐVHX Thanh Luông Bản Pe Nọi 10a, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01669869328
381550 Điểm BĐVHX Thanh Nưa Bản Nậm Ty 1, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0967690234
381530 Điểm BĐVHX Mường Pồn Bản Mường Pồn 1, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0915564986
381490 Điểm BĐVHX Nà Tấu Bản Tà Cáng 2, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0943656296
381430 Điểm BĐVHX Mường Phăng Bản Trung Tâm, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0915712385
381600 Điểm BĐVHX Thanh Hưng Đội 13, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0945370048
381620 Điểm BĐVHX Thanh Chăn Đội 7 Thôn Thanh Hồng, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0945370046
381640 Điểm BĐVHX Thanh Yên Bản Việt Yên 4a, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01257733811
381690 Điểm BĐVHX Noong Luống Bản A2, Xã Noong Luống, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0944705828
381831 Điểm BĐVHX Noong Hẹt Bản Bông A, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0988792860
381860 Điểm BĐVHX Thanh An Bản Thanh Bình, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0945370052
381410 Điểm BĐVHX Thanh Xương Bản Bánh, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01237346379
381680 Điểm BĐVHX Pa Thơm Bản Pa Thơm, Xã Pa Thơm, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0944311200
381770 Điểm BĐVHX Mường Nhà Bản Xôm, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0943339785
381810 Điểm BĐVHX Núa Ngam Bản Tân Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0903408849
381760 Điểm BĐVHX Na Ư Bản Na Ư, Xã Na Ư, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01242907911
381730 Điểm BĐVHX Pom Lót Bản Thôn 6 Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0917093895
381800 Điểm BĐVHX Phu Luông Bản Xẻ 1, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0916973613
381907 Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu Bản Pú Tỉu 13, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01628347946
384492 Hòm thư Công cộng Xã Sam Mứn Bản Pom Lót đội 8, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01234391394
384482 Hòm thư Công cộng Xã Mường Lói Bản Lói 1, Xã Mường Lói, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0916961014
381880 Hòm thư Công cộng Xã Nà Nhạn Bản Nà Nhạn 1, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01238271356
384452 Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh Bản Đội 4 bản Xá Nhù, Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0987219794
384442 Hòm thư Công cộng Xã Hẹ Muông Bản Hẹ 1, Xã Hẹ Muông, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0918849347
384462 Hòm thư Công cộng Xã Na Tông Bản Na Tông 2, Xã Na Tông, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01649997809
384472 Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang Tổ Bó, Xã Pá Khoang, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01205951638
Mã bưu điện Điện Biên, Điện Biên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn