Mã bưu điện Mường Chà, Điện Biên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Mường Chà thuộc tỉnh Điện Biên, bao gồm: Mường Chà, Mường Mơn, Mường Tùng, Xá Tổng, Hừa Ngài, Huổi Lèng, Na Sang, Sa Lông, Ma Thì Hồ, Nậm Nèn, Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham, Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
383300 Bưu cục cấp 2 Mường Chà Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 02303842641
383500 Điểm BĐVHX Mường Mơn Bản Búng Giắt, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01667864972
383480 Điểm BĐVHX Mường Tùng Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01205928199
383340 Điểm BĐVHX Xá Tổng Bản Xa Tổng, Xã Xá Tổng, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01205952620
383320 Điểm BĐVHX Hừa Ngài Bản Hừa Ngài, Xã Hừa Ngài, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 0917717210
383460 Điểm BĐVHX Huổi Lèng Bản Huổi Lèng, Xã Huổi Leng, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01205928177
383590 Điểm BĐVHX Na Sang Bản Hin 2, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 0947898737
384650 Điểm BĐVHX Sa Lông Bản Sa Lông 1, Xã Sa Lông, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01635542286
383570 Điểm BĐVHX Ma Thì Hồ Bản Hồ Chim 1, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01637848856
383360 Điểm BĐVHX Nậm Nèn Bản Nậm Nèn 1, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01656395431
384682 Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham Bản Mường Anh, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01205928153
384672 Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí Bản Huổi Mí 1, Xã Huổi Mí, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 0942759607
Mã bưu điện Mường Chà, Điện Biên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn