Mã bưu điện Điện Biên Đông, Điện Biên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Điện Biên Đông thuộc tỉnh Điện Biên, bao gồm: Điện Biên Đông, Mường Luân, Luân Giói, Phì Nhừ, Chiềng Sơ, Xa Dung, Na Son, Pú Nhi, Phình Giàng, Háng Lìa, Keo Lôm, Noong U, Pú Hồng, Tìa Dình

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
382000 Bưu cục cấp 2 Điện Biên Đông Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 02303891234
382240 Điểm BĐVHX Mường Luân Bản Trung Tâm, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0965867243
382270 Điểm BĐVHX Luân Giói Bản Giói A, Xã Luân Giới, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 01632720947
382140 Điểm BĐVHX Phì Nhừ Bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0979924884
382300 Điểm BĐVHX Chiềng Sơ Bản Kéo, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0971763331
382040 Điểm BĐVHX Xa Dung Bản Xa Dung B, Xã Xa Dung, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 01684975704
382010 Điểm BĐVHX Na Son Bản Na Phát A, Xã Na Son, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0977860498
382070 Điểm BĐVHX Pú Nhi Bản Pú Nhi A, Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0912191553
382170 Điểm BĐVHX Phình Giàng Bản Xa Pua B, Xã Phình Giàng, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0918159558
382210 Điểm BĐVHX Háng Lìa Bản Háng Lìa, Xã Háng Lìa, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 01237853913
382110 Điểm BĐVHX Keo Lôm Bản Keo Lôm 1, Xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0943656900
382340 Điểm BĐVHX Noong U Bản Tìa Ló A, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 01639223238
382351 Điểm BĐVHX Pú Hồng Bản Pú Hồng A, Xã Pú Hồng, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 01257186523
382360 Điểm BĐVHX Tìa Dình Bản Tìa Dình A, Xã Tìa Dình, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 01278314824
Mã bưu điện Điện Biên Đông, Điện Biên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn