Mã bưu điện Tuần Giáo, Điện Biên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Tuần Giáo thuộc tỉnh Điện Biên: Tuần Giáo, Quài Cang, Tỏa Tình, Quài Nưa, Mường Thín, Pú Nhung, Ta Ma, Mùn Chung, Phình Sáng, Mường Mùn, Nà Sáy, Chiềng Sinh, Quài Tở, Tênh Phong, Hòm thư Công cộng Xã Nà Tòng, Hòm thư Công cộng Xã Pú Xi, Hòm thư Công cộng Xã Rạng Đông, Hòm thư Công cộng Xã Chiềng Đông, Hòm thư Công cộng Xã Mường Khong

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
382500 Bưu cục cấp 2 Tuần Giáo Khu phố Tân Giang, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 02303862376
382530 Điểm BĐVHX Quài Cang Bản Cong, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 646
383080 Điểm BĐVHX Tỏa Tình Bản Tỏa Tình, Xã Toả Tình, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 754
382570 Điểm BĐVHX Quài Nưa Bản Minh Thắng, Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205927983
382740 Điểm BĐVHX Mường Thín Bản Thín A, Xã Mường Thín, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205929679
382600 Điểm BĐVHX Pú Nhung Bản Chung Dình, Xã Pú Nhung, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 704
382620 Điểm BĐVHX Ta Ma Bản Háng Chua, Xã Ta Ma, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 929 409
382670 Điểm BĐVHX Mùn Chung Bản Huổi Lóng, Xã Mùn Chung, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 632
382640 Điểm BĐVHX Phình Sáng Bản Nậm Din, Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 793
382700 Điểm BĐVHX Mường Mùn Bản Mường Mùn 1, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 803
382760 Điểm BĐVHX Nà Sáy Bản Nà Sáy 1, Xã Nà Sáy, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 781
383000 Điểm BĐVHX Chiềng Sinh Bản Ta Cơn, Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 638
383030 Điểm BĐVHX Quài Tở Bản Huổi Sản, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 929 037
383070 Điểm BĐVHX Tênh Phong Bản Tênh Phong, Xã Tênh Phông, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 771
382792 Hòm thư Công cộng Xã Nà Tòng Bản Nà Tòng, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 929 266
382813 Hòm thư Công cộng Xã Pú Xi Bản Hua Mức 2, Xã Pú Xi, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 929 201
382832 Hòm thư Công cộng Xã Rạng Đông Bản Rạng Đông, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 0988320651
382852 Hòm thư Công cộng Xã Chiềng Đông Bản Bình Minh, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 929 367
382872 Hòm thư Công cộng Xã Mường Khong Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 929 843
Mã bưu điện Tuần Giáo, Điện Biên
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn