Mã bưu điện Nậm Pồ, Điện Biên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Nậm Pồ thuộc tỉnh Điện Biên: Nậm Pồ, Pa Tần, Chà Cang, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Cô Sa, Chà Tở, Nậm Khăn, Chà Nưa, Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Nà Khoa, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua, Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
385310 Bưu cục cấp 2 Nậm Pồ Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 02303745666
385420 Điểm BĐVHX Pa Tần Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0943394377
385320 Điểm BĐVHX Chà Cang Bản Mới, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0949411081
385350 Điểm BĐVHX Nà Bủng Bản Nà Bủng 1, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0917912486
385370 Điểm BĐVHX Nà Hỳ Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0943650992
385360 Điểm BĐVHX Na Cô Sa Bản Huổi Thủng 1, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 01246119881
385340 Điểm BĐVHX Chà Tở Bản Nà Pẩu, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0941030484
385390 Điểm BĐVHX Nậm Khăn Bản Nậm Khăn, Xã Nậm Khăn, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0916514944
385330 Điểm BĐVHX Chà Nưa Bản Pó Có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 01652745887
385440 Điểm BĐVHX Si Pa Phìn Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0983379578
385430 Điểm BĐVHX Phìn Hồ Bản Đệ Tinh 2, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0941662333
385315 Điểm BĐVHX Nà Khoa Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0911032043
385412 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin Bản Nậm Tin 1, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 01255504558
385402 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ Bản Nậm Nhừ 1, Xã Nậm Nhừ, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 01237866787
385382 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua Bản Nậm Chua 2, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 01276592776
385452 Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán Bản Vàng Đán Đạo, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 01236118370
Mã bưu điện Nậm Pồ, Điện Biên
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn