Mã bưu điện Mường Nhé, Điện Biên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 11 địa chỉ Bưu điện ở Mường Nhé, Điện Biên: Bưu cục cấp 2 Mường Nhé, Điểm BĐVHX Mường Toong, Điểm BĐVHX Sín Thầu, Điểm BĐVHX Quảng Lâm, Điểm BĐVHX Nậm Kè, Điểm BĐVHX Pá Mỳ, Điểm BĐVHX Sen Thượng, Điểm BĐVHX Leng Su Sìn, Hòm thư Công cộng xã Chung Chải, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì, Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
384000 Bưu cục cấp 2 Mường Nhé Khối Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 02303740019
384050 Điểm BĐVHX Mường Toong Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 0943334902
384040 Điểm BĐVHX Sín Thầu Bản Tả Co Khừ, Xã Sín Thầu, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 01629000965
384250 Điểm BĐVHX Quảng Lâm Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 0985701663
384230 Điểm BĐVHX Nậm Kè Bản Nậm Kè, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 946068058
384280 Điểm BĐVHX Pá Mỳ Bản Pá Mỳ 1, Xã Pá Mỳ, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 01253955287
384290 Điểm BĐVHX Sen Thượng Bản Sen Thượng, Xã Sen Thượng, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 0949879206
384001 Điểm BĐVHX Leng Su Sìn Bản Suối Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 0946068058
384030 Hòm thư Công cộng xã Chung Chải Bản Đoàn Kết, Xã Chung Chải, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 01676093741
384270 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì Bản Nậm Vì, Xã Nậm Vì, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 0984380813
385502 Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch Bản Huổi Lếch, Xã Huổi Lếch, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 01663868834
Mã bưu điện Mường Nhé, Điện Biên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn