Mã bưu điện Đông Anh, Hà Nội

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Đông Anh thuộc tỉnh Hà Nội: Đông Anh, Ga Đông Anh, Bắc Thăng Long, Lộc Hà, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Cổ Loa, Dục Tú, Việt Hùng, Xuân Nộn, Kim Nỗ, Tiên Dương, Liên Hà, Vĩnh Ngọc, Võng La, Nguyên Khê, Đông Hội, Kim Chung, Hải Bối, Đại Mạch, Mai Lâm, Tàm Xá, Xuân Canh, Vân Nội, Vân Hà, Uy Nỗ, Thuỵ Lâm, Bắc Hồng, Nam Hồng, Vân Trì

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
136000 Bưu cục cấp 2 Đông Anh Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 024.38832232
136020 Bưu cục cấp 3 Ga Đông Anh Tổ 13, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 024.38832250
138000 Bưu cục cấp 3 Bắc Thăng Long Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 024.38810001
137800 Bưu cục cấp 3 Lộc Hà Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 024.39611539
138300 Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Thăng Long Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 024.39515363
136800 Điểm BĐVHX Cổ Loa Xóm Chợ, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9611466
137700 Điểm BĐVHX Dục Tú Thôn Tiền, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 04.389610611
136700 Điểm BĐVHX Việt Hùng Thôn Đông, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8836358
136600 Điểm BĐVHX Xuân Nộn Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8820205
137200 Điểm BĐVHX Kim Nỗ Thôn Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8810655
136300 Điểm BĐVHX Tiên Dương Thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8836800
137600 Điểm BĐVHX Liên Hà Thôn Hà Lỗ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8825704
137100 Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8810858
138100 Điểm BĐVHX Võng La Thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9530965
136500 Điểm BĐVHX Nguyên Khê Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8820765
137900 Điểm BĐVHX Đông Hội Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8800698
138301 Điểm BĐVHX Kim Chung Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8811536
138001 Điểm BĐVHX Hải Bối Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8812628
138200 Điểm BĐVHX Đại Mạch Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9531584
137801 Điểm BĐVHX Mai Lâm Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8801125
137000 Điểm BĐVHX Tàm Xá Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9500258
136901 Điểm BĐVHX Xuân Canh Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9500689
136401 Điểm BĐVHX Vân Nội Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9580568
138401 Điểm BĐVHX Vân Hà Thôn Hà Khê, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9605470
136200 Điểm BĐVHX Uy Nỗ Thôn Kính Nỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8822393
137501 Điểm BĐVHX Thuỵ Lâm Thôn Hà Lâm 3, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9670575
137400 Điểm BĐVHX Bắc Hồng Thôn Phù Liễn, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 8833565
137301 Điểm BĐVHX Nam Hồng Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 9580618
136420 Bưu cục cấp 3 Vân Trì Khu phố Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh
Điện thoại: 024.32959533
Mã bưu điện Đông Anh, Hà Nội
4.5 (90%) 2 votes
Bình luận của bạn