Mã bưu điện Đông Sơn, Thanh Hoá

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đông Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá, bao gồm: Đông Sơn, Đông Quang, Đông Nam, Đông Phú, Đông Văn, Đông Yên, Đông Thịnh, Đông Xuân, Đông Tiến, Đông Thanh, Đông Anh, Đông Minh, Đông Hòa, Đông Khê, Đông Ninh, Đông Hoàng, Bưu cục văn phòng VP BĐH ĐÔNG SƠN

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
445200 Bưu cục cấp 2 Đông Sơn Khối 4, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 037.3690154
445510 Điểm BĐVHX Đông Quang Thôn Quang Vinh, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 693895
445470 Điểm BĐVHX Đông Nam Thôn Tân Chính, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 693007
445450 Điểm BĐVHX Đông Phú Thôn Chiến Thượng, Xã Đông Phú, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 693401
445430 Điểm BĐVHX Đông Văn Thôn Văn Chung, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 693216
445400 Điểm BĐVHX Đông Yên Thôn Thành, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 694401
445390 Điểm BĐVHX Đông Thịnh Thôn Đại Từ, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 820894
445270 Điểm BĐVHX Đông Xuân Thôn Cáo Thôn, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 820893
445230 Điểm BĐVHX Đông Tiến Thôn Triệu Xá 1, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 692202
445250 Điểm BĐVHX Đông Thanh Thôn Phúc Triều, Xã Đông Thanh, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 820840
445280 Điểm BĐVHX Đông Anh Thôn 6, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 692500
445300 Điểm BĐVHX Đông Minh Thôn Vân Đô, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 820892
445410 Điểm BĐVHX Đông Hòa Thôn 4, Xã Đông Hoà, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 037.3694808
445310 Điểm BĐVHX Đông Khê Thôn 9, Xã Đông Khê, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 569741
445350 Điểm BĐVHX Đông Ninh Thôn Hạc Thành, Xã Đông Ninh, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 569891
445330 Điểm BĐVHX Đông Hoàng Thôn Hoàng Học, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 569717
445260 Bưu cục văn phòng VP BĐH ĐÔNG SƠN Khu phố Nam Sơn, Thị trấn Nhồi, Huyện Đông Sơn
Điện thoại: 569717
Mã bưu điện Đông Sơn, Thanh Hoá
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn