Mã bưu điện Duy Tiên, Hà Nam

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Duy Tiên/Hà Nam với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
402300 Bưu cục cấp 2 Duy Tiên Khu phố Thịnh Hòa, Thị Trấn Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263830580
402380 Kiốt bưu điện Châu Giang Thôn Du My, Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263830275
402340 Kiốt bưu điện Chuyên Mỹ Thôn Điện Biên, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263830635
402510 Bưu cục cấp 3 Điệp Sơn Thôn Điệp Sơn, Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263838734
402440 Bưu cục cấp 3 Đồng Văn Khu phố Nguyễn Văn Trỗi, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263835005
402430 Điểm BĐVHX Bạch Thượng Thôn Nhất, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 0226830069
402381 Điểm BĐVHX Châu Giang Thôn Đông Ngoại, Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263830023
402600 Điểm BĐVHX Châu Sơn Thôn Lê Xá, Xã Châu Sơn, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263838234
402341 Điểm BĐVHX Chuyên Ngoại Thôn Lỗ Hà, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263830059
402570 Điểm BĐVHX Đọi Sơn Thôn Đọi Nhì, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263838254
402470 Điểm BĐVHX Duy Hải Thôn Tứ, Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263835050
402301 Điểm BĐVHX Hòa Mạc Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263830062
402360 Điểm BĐVHX Mộc Nam Thôn Nha Xá, Xã Mộc Nam, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263833060
402490 Điểm BĐVHX Tiên Nội Thôn Nguyễn, Xã Tiên Nội, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263830074
402610 Điểm BĐVHX Tiên Phong Thôn An Mông 1, Xã Tiên Phong, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263383258
402320 Điểm BĐVHX Trác Văn Thôn Lệ Thủy, Xã Trác Văn, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263830030
402410 Điểm BĐVHX Yên Bắc Thôn Chợ Lương, Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263830061
402511 Điểm BĐVHX Yên Nam Thôn Thận Trại, Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263838238
402370 Điểm BĐVHX Mộc Bắc Thôn Hoàn Dương, Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263833051
402530 Điểm BĐVHX Tiên Ngoại Thôn Minh, Xã Tiên Ngoại, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263838272
402450 Điểm BĐVHX Duy Minh Thôn Ninh Não, Xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên
Điện thoại: 02263835049
Mã bưu điện Duy Tiên, Hà Nam
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn